Login
Logo Waterbouwers

Radial Sector Gate voor de Boston Barrier

Radial_sector_Vereniging_van_Waterbouwers

Boston ligt aan rivier ‘The Haven’ die in open verbinding staat met de Noordzee. In 2013 was er een grote watersnoodramp aan de oostkust van Engeland waarbij 800 woningen zijn overstroomd. Om Boston en haar achterland te beschermen tegen dergelijke overstromingen, is besloten tot de aanleg van een getijdestormvloedkering: het Boston Barrier Flood Defence Scheme, een project van £ 100 miljoen.

De stormvloedkering bestaat uit twee delen. De Radial Sector Gate, is een verticaal bewegende segmentdeur die de primaire stormvloedkering in rivier ‘The Haven’ vormt. De Wet Dock Gates met twee horizontaal bewegende segmentdeuren (Vertical Sector Gates) sluit de ingang van de haven van Boston af. Deze deuren beschermen de haven tegen hoogwater en reguleren de waterstand in de haven, zodat schepen bij laagtij niet droogvallen. Het getijdeverschil in de rivier is aanzienlijk en kan oplopen tot 5,8 meter. Een belangrijke randvoorwaarden voor deze kering is de ongehinderde doorgang van de scheepvaart tijdens normale situaties.

De Radial Sector Gate bestaat uit een stalen vizierschuif van 30 meter lang met een gewicht van 350 ton. De segmentdeur heeft een bolle kant die richting het hoge water is gepositioneerd. Met armen draait de deur tussen twee draaipunten in de kadewanden omhoog of omlaag. Ballastkamers met leidingwater zorgen dat de deur onder water kan draaien, zelfs in het geval dat de hydrauliekunit faalt. De segmentdeur ligt onder normale omstandigheden op de rivierbodem. Bij dreigend hoogwater kan de schuif binnen 20 minuten omhoog worden gedraaid en zo de rivier afsluiten.

De positie van de kering onder water zorgt voor een ontwerpuitdaging in relatie tot de bereikbaarheid en levensduur van de deuren. Met name de hydraulische cilinders die zorgen voor de beweging van de kering, zijn een kwetsbaar voor zout water. Er is dan ook gekozen voor een innovatief ontwerp dat bestaat uit horizontaal boven water geplaatste cilinders die de schuif via hefboomarmen bewegen.

Om onderhoud mogelijk te maken kan de kering geheel boven water gedraaid worden in een zogenaamde paraplustand. De Radial Sector Gate is afgelopen jaar in gebruik genomen. Zodra ook de Wet Dock Gates operationeel zijn (naar verwachting eind 2022) zullen zo’n 14.000 huishoudens beschermd worden tegen overstromingen.

Opdrachtgever(s): JV BAM Nuttall – MottMacDonald, Ultimate client: Environment Agency

Opdrachtnemer: Hollandia Infra BV

Foto’s: Environment Agency (Projectfoto’s zijn door de inzenders ter beschikking gesteld voor de communicatie over het boek ‘Bouwen aan de toekomst van de Delta’, inzendingen Prof. dr. ir. J.F. Agemaprijs en mogen niet zonder toestemming door derden worden gebruikt.)

Over Prof. dr. J.F. Agemaprijs

Dit waterbouwkundige werk is één van de inzendingen voor de Prof. dr. J.F. Agemaprijs 2021. De prijs wordt iedere vijf jaar uitgereikt aan gebouwde waterbouwkundige werken die voor een aanzienlijk deel zijn ontworpen door een Nederlandse ontwerper en / of gerealiseerd door een Nederlandse aannemer. De aangemelde werken zijn door een jury beoordeeld op de het innovatieve karakter van het ontwerp, en de mate van integratie van ontwerp en samenwerking. Ook het integrale karakter, dat wil zeggen de wijze waarop (sociale) duurzaamheid & circulariteit, landschap, natuur, cultuur, omgeving en economie (social return) in ontwerp en uitvoering zijn gecombineerd om tot een optimale oplossing te komen, speelde een belangrijke rol bij de beoordeling.

Bouwen aan de toekomst van de Delta

In het boek ‘Bouwen aan de toekomst van de Delta’ staan alle inzendingen voor de Prof. dr.ir. J.F. Agemaprijs gebundeld uitgegeven. Wilt u in aanmerking komen voor het boek? Meld u dan aan voor de Nieuwsbrief van de Vereniging van Waterbouwers via info@waterbouwers.nl. Onder de aanmeldingen worden enkele exemplaren verloot.

Copyright ©2021

Deze publicatie is gemaakt in opdracht van en in samenwerking met de Stichting Waterbouwdag.

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door:

Hollandia Services, Volker, KIVI, Van den Biggelaar Grond- en waterbouwer BV, GMB Waterveiligheid & Constructies, Van Oord Dredging and Marine Contractors, Boskalis Nederland, Royal HaskoningDHV, Witteveen+Bos, Mobilis, Deltares, Dura Vermeer, Smals Dredging BV, Jan de Nul NV, Vereniging van Waterbouwers, Havenbedrijf Rotterdam NV, Martens en Van Oord, Arcadis, Rijkwaterstaat Utrecht.

Foto cover boek ‘Bouwen aan de toekomst van de Delta’: John Gundlach – Flying Holland