Login
Logo Waterbouwers

Platform Jonge Waterbouwers meets Jong RWS

2022_PJW_RWS_bijeenkomst_Vereniging_van_Waterbouwers
Tag(s): Vereniging

Op 8 maart jl. was het zover. Leden van het Platform Jonge Waterbouwers (PJW) en Jong RWS kwamen gezamenlijk bijeen bij de Oosterscheldekering, met als doel om een kijkje bij de ander in de keuken te kunnen nemen. Door de rollen om te wisselen, konden de jonge waterbouwers (aan opdrachtnemers zijde) en RWS-ers (aan opdrachtgeverszijde) meemaken hoe het is om in elkaars schoenen te staan bij gesprekken rondom een aanbestedingstraject. Ze wisselden van rol door middel van een interactieve tendergame.

Op 8 maart jl. was het zover. Leden van het Platform Jonge Waterbouwers (PJW) en Jong RWS kwamen gezamenlijk bijeen bij de Oosterscheldekering, met als doel om een kijkje bij de ander in de keuken te kunnen nemen. Door de rollen om te wisselen, konden de jonge waterbouwers (aan opdrachtnemers zijde) en RWS-ers (aan opdrachtgeverszijde) meemaken hoe het is om in elkaars schoenen te staan bij gesprekken rondom een aanbestedingstraject. Ze wisselden van rol door middel van een interactieve tendergame.

Wederzijds begrip

“De toenemende digitalisering en regelgeving zorgt er soms voor dat we elkaar als mensen uit het oog verliezen, omdat we de belangen van de ander onvoldoende begrijpen”, zo geeft Stephen Stam, voorzitter PJW, aan. “Dit rollenspel zorgt voor meer wederzijds begrip over elkaars werkomgeving en de factoren die op de achtergrond meespelen. In een open dialoog werden zaken uit de dagelijkse aanbestedingspraktijk op tafel gelegd en besproken. Deze ervaring gaf nieuwe inzichten en werd als zeer waardevol ervaren door alle deelnemers.”

Stellingen

De dag begon met een aantal prikkende stellingen over aanbestedingen binnen de waterbouw. Hendrik Postma, voorzitter van Vereniging van Waterbouwers en Maarten Neelis, programmadirecteur Markt in Transitie, gaven daarbij hun kijk op de stellingen en de samenwerking tussen RWS en waterbouwers.

Tendergame

Vervolgens werd onder begeleiding van Intenzoo vol inspiratie gestart met de tendergame. Voor de game moesten de teams aan de hand van een voorbeeldcase een tweetal dialooggesprekken voeren. Tussendoor werden de ervaringen gedeeld en voorzien van feedback en theorie. Met deze opgedane kennis werd de tweede ronde gesprekken gevoerd.

Win-win

De tweede ronde gesprekken ging aanzienlijk beter dan de eerste ronde. Waar de deelnemers in de eerste ronde nog veelal in de valkuil stapten om terug te vallen in oude patronen, ging het in de tweede ronde veel meer over hoe de samenwerking richting de toekomst vormgegeven kan worden.

Volgens Stam was iedereen het erover eens dat open en eerlijke gesprekken tot betere resultaten leiden. De waterbouwers zijn in staat een betere inschrijving te maken en RWS ontvangt daardoor betere aanbiedingen: een win-win dus, voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Oosterscheldekering

De bijeenkomst vond plaats op het Topshuis. Dit vormt het kloppende hart van de Oosterscheldekering. De Oosterscheldekering is een iconisch voorbeeld van hoe RWS en de waterbouwers in de jaren ’80 intensief samenwerkten. De deelnemers konden na afloop een rondleiding volgen.

Tijdens de gezellige borrel werd nog volop nagepraat over de opgedane kennis en alle inzichten.