Login
Logo Waterbouwers

Onderhoud aan watergangen in Krimpen aan den IJssel

903_Vereniging_van_Waterbouwers

Er worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de sloten in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Dit doet De Kuiper Groep B.V. in opdracht van Gemeente Krimpen aan den IJssel en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard in samenwerking met RPS. Op werkdagen is Jan Rodenburg te vinden op zijn cutterzuigboot tussen de huizen. Maar waarom moeten de sloten aangepakt worden en wat doet een baggeraar nou precies? Jan legt het uit.

 

Er worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de sloten in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Dit doet De Kuiper Groep B.V. in opdracht van Gemeente Krimpen aan den IJssel en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard in samenwerking met RPS. Op werkdagen is Jan Rodenburg te vinden op zijn cutterzuigboot tussen de huizen. Maar waarom moeten de sloten aangepakt worden en wat doet een baggeraar nou precies? Jan legt het uit.

Waterkwaliteit verbeteren

Door bladeren, aangevoerd slib en delen van oevers die in het water glijden, wordt de baggerlaag van sloten ieder jaar dikker. Door deze laag te verwijderen, voorkomen we dat de sloten langzaam dichtslibben. Daarnaast draagt het baggeren bij aan een betere waterkwaliteit en een goede doorstroming. Hierdoor komt er meer zuurstof vrij in het water en dat heeft weer effect op de planten en dieren rondom de sloot.

Werkwijze

Met een bestek en tekeningen geeft het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de Gemeente Krimpen a/d IJssel aan welke plekken onderhouden moeten worden. “Als het project is aangenomen door De Kuiper Groep B.V. controleren wij de hoeveelheden bagger die in de watergangen zitten en gaan we aan de slag. Vervolgens gaan we beginnen met het maken van een planning voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Met een cutterzuigboot baggeren we het slip op. Het slib wordt vervolgens verpompt via leidingen naar een weilanddepot in Ouderkerk aan den IJssel of naar een verspreidingslocatie in Krimpen a/d IJssel. Een kleiner deel van de vrijkomende bagger transporteren we vanwege de kwaliteit van de bagger met een vrachtauto naar een erkende verwerker.“

Baggeren

Een baggerboot zie je niet elke dag langsvaren. Daarom trekt het altijd veel bekijks. Het baggeren gebeurt voornamelijk onder water. Je ziet van bovenaf dus niet wat er onder water plaatsvindt.

“Voordat we beginnen met baggeren controleren we de oevers. We vinden wel eens nesten of andere oevermaterialen. Dat gedeelte slaan we dan over en pakken we later aan. De sloten zijn vaak smal, vooral in de bochten. Het is daardoor best lastig manoeuvreren. Bij het baggeren komt soms zwerfafval omhoog dat we later scheiden van het slib. En heel af en toe vinden we nog een fietswrak dat we vervolgens afvoeren naar het dichtstbijzijnde milieudepot. Tijdens het baggeren maakt de baggerboot geluid en materieelbewegingen. We proberen altijd de overlast voor het verkeer en omwonenden tot het minimum te beperken.”

Ervaring

“Deze baan als cutterzuigboot machinist vind ik erg leuk om te doen. Ik werk al 4 jaar als voor De Kuiper Groep, waar ik terecht ben gekomen via de overname van mijn vorige werkgever. Voor mijn tijd bij De Kuiper Groep B.V. heb ik al circa 35 jaar in de baggerwereld gewerkt bij andere bedrijven.

Het werk geeft mij een gevoel van vrijheid. Ik kan zelf mijn tijd indelen. Daarnaast zijn de projecten en werkzaamheden bij De Kuiper Groep afwisselend. Daardoor blijft het leuk en uitdagend werk om te doen.”

Meer informatie: www.dekuipergroep.nl