Login
Logo Waterbouwers

Met beide benen op de grond

De_Heer_land_en_water2_Vereniging_van_Waterbouwers
Tag(s): Extern

Afgelopen april verwelkomden we De Heer land en water als nieuw lid. Met een team van vakmensen en geavanceerde machines, biedt dit bedrijf een scala aan diensten voor groenonderhoud, baggerwerkzaamheden en aanlegprojecten. Harm de Heer, hoofd projectleiding van De Heer land en water, vertelt wat hun bedrijf zo bijzonder maakt.

“Elke dag zijn onze medewerkers buiten aan het werk,” begint De Heer. “Van polder tot stad. Het zijn vakmensen die met hun machines allerlei werkzaamheden uitvoeren op land en water. Dan hebben we het over dagelijks groenonderhoud, baggerwerkzaamheden en aanlegprojecten. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan een prettige en veilige leefomgeving voor mens en dier. Daarom streven wij naar duurzaamheid, zelfs als dat net wat meer van ons vraagt. De volgende generaties moeten ook kunnen genieten van land en water.”

Maatwerk is volgens De Heer een belangrijke kracht van het bedrijf. “Voor elke uitdaging hebben we een materiële oplossing. En als die er niet is, dan maken we het zelf wel.” Een andere troef is hun datagedreven aanpak. Verder ligt de nadruk op de mentaliteit van de honderdvijftig medewerkers en de zorg voor hen. “Wat we doen, doen we samen”, zegt De Heer. “Integriteit, betrokkenheid en gezamenlijke inzet zijn onmisbaar voor het resultaat waarnaar we streven. De christelijke identiteit speelt hierbij een belangrijke rol.”

De_Heer_land_en_water2_Vereniging_van_Waterbouwers

Afgelopen april verwelkomden we De Heer land en water als nieuw lid. Met een team van vakmensen en geavanceerde machines, biedt dit bedrijf een scala aan diensten voor groenonderhoud, baggerwerkzaamheden en aanlegprojecten. In een interview met Harm de Heer, hoofd projectleiding van De Heer land en water, gaf hij aan wat hun bedrijf zo bijzonder maakt.

“Elke dag zijn medewerkers van De Heer land en water buiten aan het werk,” begint De Heer. “Van polder tot, in de stad. Het zijn vakmensen die met hun machines een grote verscheidenheid aan werkzaamheden uitvoeren op land en water. Dan hebben we het over dagelijks groenonderhoud, baggerwerkzaamheden en aanlegprojecten. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan een prettige en veilige leefomgeving voor mens en dier. Daarom streven wij ernaar om mee te gaan in de voorhoede op het gebied van duurzaamheid, ook als dat net wat meer van ons vraagt. De volgende generaties moeten ook kunnen genieten van land en water.”

Datagedreven aanpak

Eén van de troeven van De Heer land en water is hun datagedreven aanpak. “We kunnen efficiënt werken doordat we al jaren bedrijfsbreed datagestuurd werken,” legt De Heer uit. “Van baggeren tot groenonderhoud en natuurontwikkeling, we kunnen heel snel schakelen op verschillende plekken. Al onze medewerkers in de uitvoering krijgen een tablet mee met gegevens en tekeningen. Dat zorgt ervoor dat iedereen, altijd weet waar ze moeten zijn, wat ze moeten doen en waar ze op moeten letten. Iedereen in het bedrijf kan bij deze informatie. Daarnaast bieden we met dashboards realtime inzicht aan onze opdrachtgevers.”

Maatwerk

Maatwerk is een andere kracht van het bedrijf. “We kunnen alles zelf ontwikkelen”, benadrukt De Heer. “Voor elke uitdaging hebben we een materiële oplossing. En als die er niet is, dan maken we het zelf wel. We blijven investeren in technische kennis en ervaring en hebben een grote werkplaats tot onze beschikking waar we het materieel kunnen optuigen. We hebben bijvoorbeeld zelf een kleine cutterzuiger en kleine schuifboten gebouwd, waarmee we projecten kunnen uitvoeren die voor anderen onbereikbaar zijn. Dat verhoogt de productiviteit, wat onze ecologische impact reduceert en resulteert in een lagere kostprijs. Dit maakt ons uniek richting opdrachtgever.”

Aanpakkersmentaliteit

De Heer land en water legt ook sterk de nadruk op de mentaliteit van hun honderdvijftig medewerkers en de zorg voor hen. “Wat we doen, doen we samen”, zegt De Heer. “Integriteit, betrokkenheid en gezamenlijke inzet zijn onmisbaar voor het resultaat waarnaar we streven. Hierbij hanteren we een gezonde mix van werk in eigen beheer uitvoeren en het inzetten van onze vaste poule van betrouwbare en loyale zelfstandigen en onderaannemers. We hebben veel werknemers uit de omgeving op de langlopende projecten. Zij kennen de werken op hun duimpje en weten wat wel en niet kan. Het is een harde kern van vakspecialisten met veel kennis en ervaring en bovenal: ze weten van aanpakken. Het zijn deze medewerkers waar je van op aan kan. We staan voor elkaar klaar en kunnen erop vertrouwen dat dingen geregeld worden zoals afgesproken. Dat is fijn werken zo.”

Dynamiek

Het avontuurlijke aspect van het werk bij De Heer land en water wordt benadrukt door De Heer. “Elke dag is weer een avontuur”, zegt hij. “Elke dag maak je dingen mee die je niet had verwacht toen je 's ochtends vertrok. De dynamiek die je hebt bij een aannemersbedrijf, zie je niet zo snel bij bijvoorbeeld een gemeente of ingenieursbureau. De dag loopt altijd anders dan verwacht. Dat maakt het werk hier zo uitdagend en afwisselend.”

Christelijke identiteitP2 Rubriek Waterbouwer in beeld Portret Harm de Heer.jpg

De christelijke identiteit van het bedrijf is de kern van ons handelen. “Die bepaalt de manier waarop wij hier werken”, legt De Heer uit. “Rentmeesterschap is hiervan een belangrijk element: de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor wat ons is toevertrouwd. We zorgen voor onze mensen, ook als ze problemen hebben in de privésfeer. Dan zoeken we gezamenlijk naar oplossingen. We geven om- en zorgen voor onze medewerkers. Ze zijn van onschatbare waarde. Bescheidenheid past daarbij, we zijn afhankelijk van de hulp van God. Het is Zijn zegen, we willen daarin geen pretenties hebben.”

Persoonlijke reis

De Heer land en water heeft de afgelopen jaren groei doorgemaakt, waarbij ze wendbaar, bescheiden en realistisch willen blijven. “Je kan denken dat je alles op de rit hebt, maar je kan elk moment privé- of werktegenslagen krijgen,” zegt De Heer. “We moeten met beide benen op de grond staan en dankbaar zijn voor wat we hebben en krijgen.” Hij heeft een bijzondere persoonlijke reis gemaakt binnen het bedrijf. “Het was nooit mijn ambitie om het bedrijf over te nemen. Hierin is verandering gekomen toen ik ging inzien dat het een roeping is om als christelijk werkgever en aannemer actief te zijn. Het is mijn wens om de unieke identiteit van De Heer land en water te behouden. Het is belangrijk dat onze kernwaarden en de bedrijfscultuur voor onze medewerkers richting de toekomst behouden blijven. Met Gods hulp willen we in ons bedrijf de christelijke identiteit een plaats geven. Ik hoop daarbij op Bijbelse grondslag mijn positie in te nemen. ‘En zie, Boaz kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers: De HEERE zij met ulieden. En zij zeiden tot hem: De HEERE zegene u.’ Ruth 2:4 (Bijbel).”

Meer informatie: www.deheerlandenwater.nl