Login
Logo Waterbouwers

Klimaatadaptatie: Bouwen met de natuur

Van_Oord_Hansweert2_Vereniging_van_Waterbouwers
Tag(s): Extern

De Waterbouwsector is bij uitstek een sector die werkt aan klimaatadaptatie. Het is een sector die altijd al met de elementen bezig is en weet hoe je ermee om moet gaan. Veel projecten worden bovendien gerealiseerd met natuurlijke toepassingen, bijvoorbeeld voor onze kustverdediging. De zandmotor is hier een treffend voorbeeld van. Maar ook op andere gebieden kan lering worden getrokken uit de manier waarop de waterbouwsector omgaat met klimaatadaptatie. Een gesprek met Andrea Vollebregt in GWW-Bouwmat Magazine.

Van_Oord_Hansweert2_Vereniging_van_Waterbouwers

De Waterbouwsector is bij uitstek een sector die werkt aan klimaatadaptatie. Het is een sector die altijd al met de elementen bezig is en weet hoe je ermee om moet gaan. Veel projecten worden bovendien gerealiseerd met natuurlijke toepassingen, bijvoorbeeld voor onze kustverdediging. De zandmotor is hier een treffend voorbeeld van. Maar ook op andere gebieden kan lering worden getrokken uit de manier waarop de waterbouwsector omgaat met klimaatadaptatie. Een gesprek met Andrea Vollebregt in GWW-Bouwmat Magazine.

Flexibiliteit in waterbeheer is essentieel voor klimaatadaptatie, benadrukt Vollebregt in het interview. Nederland richt zich nu op het langer vasthouden van water om zowel droge periodes als de zoetwatervoorziening te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn de creatie van uiterwaarden, nevengeulen en kunstmatige bergingen. Samenwerking tussen opdrachtgevers, zoals de overheid, en de markt is cruciaal om flexibele en effectieve oplossingen te vinden voor waterbeheer.

Daarnaast werkt de waterbouwsector ook aan de toepassing van emissiearme technologieën. Door functionele uitvragen en voldoende investeringsperspectief kunnen overheden en opdrachtgevers verduurzaming stimuleren.

Lees verder GWW-Bouwmat Magazine (p. 76/77) 

 

Tekst: Roel van Gils Beeld: Van Oord