Login
Logo Waterbouwers

Kennis delen is betrokkenheid vermenigvuldigen

Sinds half september 2021 werkt Beens aan het vervangen van de kademuren van de monumentale Kolksluis in Spaarndam. Voordat je in een monumentale omgeving aan de slag kan, moeten ontwerp en aanpak zorgvuldig uitgedacht zijn. Ruim anderhalf jaar werkten Beens en opdrachtgever Hoogheemraadschap van Rijnland als Bouwteam aan de voorbereidingen. Al het materiaal en materieel komen over water aan. De werkzaamheden vinden vanaf een zandvloer in de kolk plaats. Het grotendeels vullen van de kolk met zand – een noodmaatregel om de verzwakte kademuren stabiel te houden - bleek eind 2020 een goede generale repetitie.

Kolksluis_2_Vereniging_van_Waterbouwers

In dialoog met omgeving

Langs de Westkolk zijn de damwanden al geplaatst. Aan de overzijde, de Oostkolk, is Beens nog druk bezig met het drukken van de wanden. Begin 2022 worden ze verankerd met schroefinjectieankers. Deze lopen deels onder omringende woningen door. Omwonenden hadden met name zorgen over het aanbrengen van damwanden en ankers. Daarom heeft Rijnland veel tijd gestoken in de dialoog met de omgeving. Alexandra Braun, omgevingsmanager bij Rijnland vertelt: “Uit diverse gesprekken met omwonenden zijn een schadeprotocol en een aangescherpt monitoringsplan voortgekomen. Ook nu blijven we samen met Beens en monitoringsspecialist BouwRisk omwonenden betrekken, onder andere door het delen van de resultaten van trillings- en hoogtemetingen.” Volgens projectleider Richard Buisman van Beens sluit het omgevingsmanagement van Rijnland naadloos aan bij de betrokkenheid die Beens nastreeft.

Werken met scenario’s

“Als je werkt vanuit het besef, dat het jouw huis zou kunnen zijn waar je voor de deur bezig bent, dan begrijp je de vragen van omwonenden. Dan neem je de tijd om onrust weg te nemen. Voor het drukken van de damwanden hebben we als Bouwteam verschillende scenario’s doorgerekend, omdat je niet exact kunt weten wat je ondergronds tegenkomt. Wat doe je bijvoorbeeld als meerdere damwanden niet op diepte komen? Of als er ongewenste trillingen optreden? Gelukkig verloopt het tot nu toe goed. Als we de damwanden en ankers in positie hebben, kunnen we de kademuren verder opbouwen.”

Bekwaam en betrokken

Vanaf het moment dat de zandvloer in de Kolksluis aangevuld was, domineert een grote Kobelco kraan de aanblik. Voor Buisman een mooi voorbeeld van vakmanschap vanuit alle geledingen van Beens. “Het idee kwam van een van onze kraanmachinisten. Nadat we uitgezocht hadden of hij door de Balkbrug paste, hebben diverse specialisten bij ons de voordelen en mogelijke risico’s afgewogen. Al snel kwamen we tot de conclusie, dat de kraan met zijn reikwijdte het werk enorm zou vergemakkelijken. Het is absoluut niet de goedkoopste oplossing, maar kwaliteit staat voorop en de jongens op het werk zijn erg enthousiast. Ze verdienen een dik compliment voor de wijze waarop ze telkens weer meedenken”, aldus Buisman.

Meer informatie

Eind juni 2022 moet de Kolksluis klaar zijn, met dezelfde uitstraling als voorheen. Alleen staan er dan lindebomen op de Oostkolk in plaats van kastanjebomen.

Meer informatie over de Kolksluis, de aanpak en planning zie www.rijnland.net. Een animatiefilm op de website geeft stapsgewijs inzicht in de innovatieve aanpak van het project. www.beensgroep.nl

Bron: Beens in Beeld – editie december 2021

Fotografie: Peter van den Klinkenberg | Tekst: Margriet Dekker | Coördinatie & vormgeving: Willemien Haagsma