Login
Logo Waterbouwers

Jonge waterbouwers op projectbezoek

Op 17 september jl. hebben circa 30 deelnemers van het Platform Jonge Waterbouwers (PJW) een projectbezoek gebracht aan De Klerk Werkendam, Drecht Coating Services en het sluizencomplex Hansweert. Het was een geslaagde dag. De jonge waterbouwers toonden veel interesse en deelden onderling veel praktijkervaringen. 

2022_PJW_Projectbezoek_De_Klerk
Tag(s): Vereniging

Op 17 september jl. hebben circa 30 deelnemers van het Platform Jonge Waterbouwers (PJW) een projectbezoek gebracht aan De Klerk Werkendam, Drecht Coating Services en het sluizencomplex Hansweert. Het was een geslaagde dag. De jonge waterbouwers toonden veel interesse en deelden onderling veel praktijkervaringen.

2022_PJW_Projectbezoek_De_Klerk

‘GOVa 7c realisatie remmings- en geleidewerken Zee en Delta’

In opdracht van Rijkswaterstaat Zee en Delta is De Klerk Werkendam samen met Drecht Coating Services en andere partijen in april van dit jaar gestart om het project ‘GOVa 7c realisatie remmings- en geleidewerken Zee en Delta’ uit te voeren. Dit is een onderdeel van de grote onderhoudsopgave ‘Samen werken aan een bereikbaar Zeeland’. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen en aanbrengen van afmeerpalen, het aanbrengen van nieuwe conservering en het opknappen van diverse steigers, wachtplaatsen en remmings- en geleidewerken. De revisie is medio april gestart bij Tholen, Hansweert en Kreekrak en zal in de komende twee jaar worden afgerond.

Projectbezoek

Deze complexe constructieve waterbouwprojecten van mega omvang gaven aanleiding om de werkzaamheden eens van dichtbij te bekijken. Medewerkers van De Klerk Werkendam en Drecht Coating Services deelden met de jonge waterbouwers informatie over de verschillende fasen in het traject en over de wijze waarop de revalidatie werkzaamheden van de remmings- en geleidewerken in onderlinge nauwe samenwerking worden uitgevoerd. Zo werden er presentaties gegeven en waren er rondleidingen over de bedrijfsterreinen van De Klerk Werkendam en Drecht Coating Services. Daarnaast werd ook het sluizencomplex bij Hansweert bezocht. Het middagprogramma werd afgesloten met een diner, waarbij de jonge waterbouwers op informele wijze konden napraten.

Meer informatie: zie ‘Project in beeld: ‘‘Renovatie remming- en geleidewerken in Zeeland één grote logistieke puzzel.’

en het verslag en de foto-impressie (op ledennet)