Login
Logo Waterbouwers

‘Een hele puzzel om alle doelen aan elkaar te knopen’

P8_Praktijk_Jan_Schieven_GMB_Vereniging_van_Waterbouwers
Tag(s): Extern
P8_Praktijk_Jan_Schieven_GMB_Vereniging_van_Waterbouwers

Op het traject Gorinchem – Waardenburg werkt de Graaf Reinald Alliantie, bestaande uit Heijmans, GMB en De Vries & van de Wiel, aan het versterken van de dijken. Een opgave die bestaat uit 7 km grond binnendijks (bermen), 10 km grond buitendijks (dijkverlegging), 10 km langsconstructies (stalen damwand voor piping en stabiliteit) en 23 km wegwerkzaamheden. Het streven is om hier zoveel mogelijk gebiedseigen materialen toe te passen. “Het is een hele puzzel om alle doelen aan elkaar te knopen.”

Jan Schieven is als adviseur namens GMB Services vanaf het begin bij de ontwikkelingsfase van het project betrokken. Hij neemt in die functie ruim 30 jaar ervaring mee om onder andere de milieukwaliteit van de bodem te bepalen, de vergunningen te regelen om grondstromen van A naar B te realiseren en eventuele vervuiling op te ruimen. “In de alliantie trekken we als aannemerscombinatie samen op met Waterschap Rivierenland. We zijn dan ook samen verantwoordelijk voor het resultaat.” In zijn rol is Schieven veel in overleg met stakeholders als Rijkswaterstaat, provincies en omgevingsdiensten. “Omdat je op deze manier het hele project al hebt doorlopen, weet je wat je wel en niet kunt hergebruiken en waar je met de grondstromen naartoe kunt. Zo voorkom je verrassingen tijdens de uitvoering.”

Buitenwaartse versterking

Waar de meeste dijken in Nederland binnenwaarts versterkt worden, worden ze hier op bepaalde plekken ook buitenwaarts versterkt. “Het grote voordeel hiervan is dat je minder snel aan gebouwen hoeft te komen. Zo hoefde er op het totale traject van 23 kilometer bijvoorbeeld niet één woning gesloopt te worden. Dat is echt uniek.” Een nadeel; de ruimte die je daarbij inneemt moet wel gecompenseerd worden. Dat gebeurt door in uiterwaarden maaiveldverlaging toe te passen en geulen te graven, wat tevens bijdraagt aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Hergebruik materialen

De vrijgekomen materialen wil je natuurlijk zoveel mogelijk binnen het project hergebruiken. “Of dat kan is volledig afhankelijk van het soort materiaal dat vrijkomt. In dit geval lukte dat niet altijd even goed, omdat met name de technische en chemische staat van materiaal uit de uiterwaarden niet allemaal voldeed aan de huidige wet- en regelgeving. Het is goed dat daar door het gezag op toegezien wordt, maar het schuurt soms wel met circulair willen werken. Goed beschouwd is er in Nederland overal in het materiaal wel een stofje te vinden dat er niet hoort. Toch ben ik van mening dat we – zolang volksgezondheid en het ecosysteem niet in het geding zijn – hergebruik van deze materialen makkelijker zouden moeten maken. Dat werkt niet alleen prettiger, maar reduceert ook emissies en bespaart kosten.”