Login
Logo Waterbouwers

De grote opgave voor bedrijven in de Nederlandse waterbouw

2024_HZC_Vakblad_Artikel_Vereniging_van_Waterbouwers
Tag(s): Extern

Waterbouw is de afgelopen jaren ‘hot news’, vooral vanwege de steeds meer zichtbare gevolgen van de klimaatveranderingen. Wateroverlast, extreme droogte, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld zijn de effecten te zien. De Nederlandse waterbouwsector speelt een belangrijke rol om de gevolgen te beheersen. Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van Waterbouwers, gaat in een artikel in HZC Vakblad in op de onderhoudsopgave die er ligt en de waardevolle bijdrage die waterbouwers leveren.

2024_HZC_Vakblad_Artikel_Vereniging_van_Waterbouwers

Waterbouw is de afgelopen jaren ‘hot news’, vooral vanwege de steeds meer zichtbare gevolgen van de klimaatveranderingen. Wateroverlast, extreme droogte, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld zijn de effecten te zien. De Nederlandse waterbouwsector speelt een belangrijke rol om de gevolgen te beheersen. Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van Waterbouwers, gaat in een artikel in HZC Vakblad in op de onderhoudsopgave die er ligt en de waardevolle bijdrage die waterbouwers leveren.

Incidenten door extreme weersomstandigheden bieden veel werk aan waterbouwers, maar de nadruk ligt steeds meer op preventief beleid. Dit omvat het verhogen van zee- en rivierdijken, verbreden van rivieren, aanpassen van rioleringen en het ontwikkelen van waterretentiesystemen. Het doel is om water effectief te beheren, zowel tijdens overvloedige regenval als bij droogte.

Andrea Vollebregt, directeur van de Vereniging van Waterbouwers, benadrukt in het artikel de noodzaak om niet alleen te denken, maar vooral te handelen. "Hoewel beleid essentieel is, moeten we meer ruimte creëren voor het leren en toepassen in de praktijk, iets dat de Nederlandse waterbouw al eeuwenlang typeert. Juist de empirische wetenschap die de waterbouw zo kenmerkt geeft ruimte om beleid en praktijk bij elkaar te brengen en op elkaar af te stemmen. Laten we niet verzanden in alleen maar onderzoeken, zonder te beginnen aan de uitvoering, aldus Vollebregt.

Lees verder HZC-Vakblad- editie 3 2024 (p.10,11)