Login
Logo Waterbouwers

Alles begint met communicatie

De Westerschelde in Zeeland is een belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Noordzee en de Schelde, met havens in Vlissingen, Hansweert, Terneuzen en Breskens, en het kanaal van Terneuzen naar Gent. In opdracht van Rijkswaterstaat is Beens Dredging sinds een jaar verantwoordelijk voor het op diepte houden van de waterbodem. Het is het eerste meerjarencontract wat Beens Dredging voor Rijkswaterstaat uit mag voeren. Nieuwe ideeën en invalshoeken om het werk uit te voeren vragen veel overleg tussen beide partijen. “Alles begint met communicatie.” , aldus Mark Zevenberg, contractmanager bij Beens Dredging.

Westerschelde_Vereniging_van_Waterbouwers

De Westerschelde in Zeeland is een belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Noordzee en de Schelde, met havens in Vlissingen, Hansweert, Terneuzen en Breskens, en het kanaal van Terneuzen naar Gent. In opdracht van Rijkswaterstaat is Beens Dredging sinds een jaar verantwoordelijk voor het op diepte houden van de waterbodem. Het is het eerste meerjarencontract wat Beens Dredging voor Rijkswaterstaat uit mag voeren. Nieuwe ideeën en invalshoeken om het werk uit te voeren vragen veel overleg tussen beide partijen. “Alles begint met communicatie.” , aldus Mark Zevenberg, contractmanager bij Beens Dredging.

Westerschelde_Vereniging_van_Waterbouwers

Mijlpaal

Het binnenhalen van deze opdracht was voor Beens Dredging best een mijlpaal. “We zijn als bedrijf in 2014 op een zolderkamertje begonnen”, vertelt Mark Zevenberg, contractmanager bij Beens Dredging, enthousiast. “In 2020 hebben we meegedaan aan de aanbesteding van dit onderhoudswerk en de opdracht ook binnen weten te halen. Daar zijn we erg trots op.” De Westerschelde is een uitdagend en dynamisch gebied om in te mogen werken, en de opdracht is best groot voor een relatief kleine organisatie als Beens Dredging. “Dat zien we vooral als voordeel omdat het voor ons volop kansen biedt om onze organisatie verder door te ontwikkelen.”

Procesmatige aanpak

Een meerjarig onderhoudscontract vereist een meer procesmatige aanpak. “Bij kleinere opdrachten is het qua werk vaak een kort sprintje om vervolgens op te leveren, bij een meerjarig prestatie-onderhoudsproject kijk je juist meer hoe je verbeteringen in het werk aan kunt brengen of hoe je het procesmatig anders aan kunt pakken.” Gelukkig krijgt Beens Dredging daar vanuit Rijkswaterstaat alle ruimte voor. Het eerste jaar lag de focus van Beens Dredging voornamelijk op de inrichting van het project en kennis vergaren over de Westerschelde. Het komende jaar willen zij zich juist meer richten op verduurzaming en efficiëntie. “We zijn nu bezig om afwijkingen in het proces bij te houden en project- en arbeidsrisico’s te signaleren. Vervolgens willen we kijken waar we het proces kunnen optimaliseren. Ook verduurzaming is onderdeel van het contract. Wij mogen initiatieven om te verduurzamen aandragen. Vervolgens worden deze door Rijkswaterstaat getoetst op de haalbaarheid.”

Onderzoek naar haalbaarheid

Breskens is een van de havens waar veel werk wordt verricht. “Zo’n 70 procent van het werk wat we doen vindt daar plaats.” Een van de ideeën daar is om een elektrische pompinstallatie onder de drijvende veersteigers aan te brengen die het sediment als een soort hogedrukspuit wegspuit naar een plek waar het gemakkelijker te verwijderen is. “De techniek is op zich niet nieuw, maar het concept is nog niet eerder op de Westerschelde toegepast.” Ook wordt er gekeken of de havenhoofden verlengd kunnen worden om de stroming te veranderen. “In de huidige situatie stroomt er veel sediment de haven binnen. Wij hebben verwachten dat dat minder wordt als je de havenhoofden verlengd dan wel verhoogd.” Binnenkort zal verder onderzocht worden in hoeverre deze plannen haalbaar zijn.

Waterdashboard

Speciaal voor dit project heeft Beens Dredging een platform ontwikkeld waarop alle duurzaamheidsdoelstellingen terug te vinden zijn. “Rijkswaterstaat kan met ons meekijken of we de doelstellingen halen, en op welke plekken we nog moeten bijsturen.” Zo wordt in het dashboard de hoeveelheid gebruikte brandstof ten opzichte van de hoeveelheid verwijderd sediment bijgehouden en waar het naartoe verplaatst is. “We storten het sediment op een aantal locaties midden op de Westerschelde. Dit kan buiten de vaargeul zijn, of in de vaargeul waar het juist erg diep is, Hierdoor kan de stroming het weer meenemen om de kustlijn van Zeeland opnieuw aan te zanden. “Omdat het een druk vaargebied betreft is er veel afstemming met Rijkswaterstaat op welke locatie onze werkzaamheden en die van anderen plaatsvinden zodat alle werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd.” Daarnaast verzamelt Beens Dredging zoveel mogelijk data om de locaties waar onderhoud gepleegd moet worden en de periode wanneer dat moet gebeuren in kaart te brengen en beter te kunnen voorspellen. “Dat doen we door veel peilingen te verrichten en die te combineren met het seizoen en de weersomstandigheden.” Deze dataverzameling wordt op dit moment gedaan en steeds verder verfijnd, waarmee we betere voorspellingen kunnen maken. Zo kunnen de gebruikers van het waterdashboard de bewegingen van het sediment in het gebied straks op de voet volgen. ”Het blijft een dynamisch proces waarbij we veel met Rijkswaterstaat overleggen. Zij leveren vooral de input wat ze willen zien en wat ze ermee willen bereiken.” Zevenberg voorziet dan ook dat data gedreven prestatiecontracten in de toekomst steeds belangrijker zullen worden.

Communicatie

Het prestatiecontract voor de Westerschelde was voor zowel Beens Dredging als Rijkswaterstaat nieuw. Dat vergde van beide kanten een omschakeling, maar als die er eenmaal is kunnen beide partijen grote stappen zetten. “We hadden niet eerder op deze manier met elkaar gewerkt. Door veel met elkaar te vergaderen, te overleggen en regelmatig te bellen over de aanpak en werkwijze ontstond al snel een goede samenwerking. Alles begint nu eenmaal met communicatie.”