Login
Logo Waterbouwers

Jonge waterbouwers bezoeken dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

IMG_5886bewerkt

Circa vijfentwintig deelnemers van het Platform Jonge Waterbouwers (PJW) hebben op 27 juni jl. een bezoek gebracht aan het dijkversterkingsproject Gorinchem – Waardenburg. Dat is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze wordt als één team uitgevoerd door de Graaf Reinaldalliantie. De alliantie bestaat uit opdrachtgever Waterschap Rivierenland en de combinatie ‘Waalensemble’ bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, ondersteund door Royal HaskoningDHV. Het was een inspirerende en sportieve middag waarbij de jonge waterbouwers veel kennis konden opdoen en praktijkervaringen konden uitwisselen.

2023_PJW_werkbezoek_Vereniging_van_Waterbouwers

Circa vijfentwintig deelnemers van het Platform Jonge Waterbouwers (PJW) hebben op 27 juni jl. een bezoek gebracht aan het dijkversterkingsproject Gorinchem – Waardenburg. Dat is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze wordt als één team uitgevoerd door de Graaf Reinaldalliantie. De alliantie bestaat uit opdrachtgever Waterschap Rivierenland en de combinatie ‘Waalensemble’ bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, ondersteund door Royal HaskoningDHV. Het was een inspirerende en sportieve middag waarbij de jonge waterbouwers veel kennis konden opdoen en praktijkervaringen konden uitwisselen.

Presentatie

De middag begon met een presentatie over het project door Frank van Vliet, Projectmanager bij De Vries & van de Wiel. In 2021 is de alliantie begonnen met de uitvoering van het project. Als de werkzaamheden voorspoedig verlopen dan zullen de werkzaamheden eind 2025 afgerond zijn. Dan kan het traject medio 2026 worden opgeleverd en overgedragen aan de beheerders. Daarvoor werkt de alliantie op meer dan tien locaties tegelijk. Volgens Van Vliet heeft de samenwerking in een alliantie veel voordelen. Opdrachtgever en aannemers kunnen de risico’s, issues en zaken die er spelen gezamenlijk oppakken. Dat is heel efficiënt werken. Daarnaast heeft het project ook meekoppelkansen, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie. Zo wordt er in een van de uiterwaarden een zogenaamd ‘plukbos’ aangelegd en komen er struinpaden in het gebied voor wandelaars.

Op de fiets

Daarna stapten de deelnemers op de fiets om een deel van de uitvoering van de werkzaamheden aan de dijk te bekijken. Onderweg kregen ze uitleg van Victor Kamminga, uitvoerder bij de Vries & van de Wiel. De dijkversterking bestaat in totaal uit 23 kilometer dijk. Om de dijk weer veilig te krijgen, voert de alliantie zowel grondwerk (7 km binnendijkse bermen en 10 km buitenwaartse dijkverlegging) als 10 km damwandwerkzaamheden uit. Daarna wordt over de gehele lengte de dijkweg opnieuw aangelegd. Uitdaging hierbij is dat nog niet alle benodigde percelen beschikbaar zijn. Door de vroege betrokkenheid van de aannemers in de alliantie kan hier in de planning en werkzaamheden flexibel mee worden omgegaan. Alle woningen aan de dijk worden tijdens de werkzaamheden gemonitord. Zo kan de alliantie vroegtijdig ingrijpen bij overschrijding van bepaalde signaleringswaarden, en schade aan panden in de omgeving voorkomen.
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden. Zo wordt er gewerkt met een aantal elektrische graafmachines. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gebiedseigen grond uit de uiterwaarden gebruikt om in de dijk te verwerken. Tegelijkertijd wordt hiermee de (minieme) verhoging van de rivierwaterstand als gevolg van de buitenwaartse verleggingen gecompenseerd. Op sommige plekken wordt nieuwe natuur aangelegd.
Na een stevige fietstocht, konden de deelnemers onder het genot van een drankje nog gezellig napraten. Ze kijken uit naar de volgende PJW-bijeenkomst. Die zal plaatsvinden op 22 en 23 september 2023 in de omgeving Rotterdam.