Login
Logo Waterbouwers

Patrick van Broekhoven benoemd tot voorzitter Platform Jonge Waterbouwers

Patrick_van_Broekhoven_Maeslantkering_Vereniging_van_Waterbouwers

Patrick van Broekhoven, werkzaam als Coastal Engineer bij Van Oord is per 1 januari 2023 benoemd tot voorzitter van het Platform Jonge Waterbouwers (PJW). Tijdens het PJW-project bezoek op 1 december jl. in Antwerpen kondigde Stephen Stam (Van den Herik- Sliedrecht) aan het voorzitterschap over te dragen aan Patrick van Broekhoven (Van Oord).

In de komende maanden zal Van Broekhoven zich inzetten om samen met jonge waterbouwers activiteiten te organiseren, maar ook om de zichtbaarheid te vergroten van de ontwikkelingen die spelen in de waterbouwsector, nu en in de toekomst. “Door onze kennis te delen en gezamenlijk met andere partijen op te trekken, kunnen we de uitdagingen aan om een toekomstbestendige en veilige Delta te creëren”, aldus Van Broekhoven.

Patrick_van_Broekhoven_Maeslantkering_Vereniging_van_Waterbouwers

P7 Maeslantkering extra (5).jpgPatrick van Broekhoven, werkzaam als Coastal Engineer bij Van Oord, is per 1 januari 2023 benoemd tot voorzitter van het Platform Jonge Waterbouwers (PJW). Tijdens het PJW-project bezoek op 1 december jl. in Antwerpen kondigde Stephen Stam (Van den Herik-Sliedrecht) aan het voorzitterschap over te dragen aan Patrick van Broekhoven (Van Oord).

In de komende maanden zal Van Broekhoven zich inzetten om samen met jonge waterbouwers activiteiten te organiseren, maar ook om de zichtbaarheid te vergroten van de ontwikkelingen die spelen in de waterbouwsector, nu en in de toekomst. “Door onze kennis te delen en gezamenlijk met andere partijen op te trekken, kunnen we de uitdagingen aan om een toekomstbestendige en veilige Delta te creëren”, aldus Van Broekhoven.

Serie Toekomst in Beeld

“Er komt genoeg op de jonge waterbouwers af” zo geeft Van Broekhoven aan. “Denk daarbij aan de klimaatveranderingen, de zeespiegelstijging, duurzaamheidstransitie etc. Ook de schaarste aan deskundige mensen en big data en automatisering zijn zaken waar de sector mee te maken heeft. De waterbouwsector staat voor grote uitdagingen en ontwikkelingen. Veel van deze ontwikkelingen zullen in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Daarom gaan we in de komende edities van De Waterbouwer in de rubriek ‘Toekomst in Beeld’ in op de ontwikkelingen en wat zij voor de branche betekenen. Jonge waterbouwers zullen hun visie geven op onderwerpen als augmented reality, geavanceerd en klimaatrobuust ontwerpen, nieuwe businessmodellen, onderwijs, beschikbaarheid van grondstoffen, wet- en regelgeving, en veiligheid en sociaal welzijn. Het is belangrijk om anderen te betrekken bij de ontwikkelingen die gaande zijn in de waterbouwsector, zodat we gezamenlijk kunnen zoeken naar oplossingen.”

Netwerken en kennisdelen tijdens activiteiten

10 IMG_3427.JPGZo’n vier keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarbij de jonge waterbouwers elkaar ontmoeten. “Er worden presentaties gegeven en discussies gevoerd. We wisselen onderling ook veel praktijkinformatie uit. We spreken dezelfde taal. Dat schept een band. Het netwerken is van belang voor de samenwerkingsverbanden bij latere projecten.

Soms nodigen we andere partijen uit om onze kennis met hen te delen zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, waterschappen en andere opdrachtgevers. Daarnaast is het platform een gezellige club van jonge waterbouwers bij elkaar. Ik kijk alweer uit naar de volgende PJW-bijeenkomst die zal plaatsvinden op 7 maart in Biddinghuizen.”