• Persbericht: Kleine drijvende werktuigen blijven in gebruik

  Persbericht: Kleine drijvende werktuigen blijven in gebruik

  In Nederland zijn vele kleinere drijvende werktuigen in gebruik bij waterbouw, baggerwerk en oeveronderhoud. Door EU regelgeving wordt deze vloot aangemerkt als 'binnenschip' en dient deze vloot na 30 december 2018 te beschikken over een certificaat. Duizenden van deze vaartuigen dreigden daardoor afgekeurd te worden doordat ze het verplicht gestelde certificaat niet kunnen behalen. Door aangepaste regelgeving, in nauwe samenwerking tussen brancheorganisaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkeld, kunnen de drijvende werktuigen toch gekeurd worden en operationeel blijven.

  LEES MEER
 • Regiobijeenkomst 'Verdieping duurzaamheidsontwikkelingen in de waterbouw'

  Regiobijeenkomst 'Verdieping duurzaamheidsontwikkelingen in de waterbouw'

  Op 31 mei 2018 organiseert de Vereniging van Waterbouwers (VvW) de regiobijeenkomst 'Verdieping Duurzaamheidsontwikkelingen in de waterbouw'. Tijdens deze bijeenkomst zal kort worden stilgestaan bij de speciale regiobijeenkomst Duurzaamheid en Vergroening Binnenvaart van 17 april jl. maar wordt dieper ingegaan op de vergroening van drijvende werktuigen en concurreren op carbon uitstoot. Gezamenlijk geven we een branche brede invulling aan de vergroeningskoers van de waterbouwers. Uiteraard is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen met betrekking tot andere waterbouwdossiers.

  LEES MEER
 • Bijeenkomst duurzaamheidsontwikkelingen

  Bijeenkomst duurzaamheidsontwikkelingen

  Op 17 april 2018 organiseert de Vereniging van Waterbouwers tussen 16.00 - 18.00 uur een themabijeenkomst waar we een aantal belangrijke besluiten nemen op het gebied van duurzaamheid. Alle leden worden uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

  LEES MEER
 • Stimulering CO2-reductie baggeropgaven

  Stimulering CO2-reductie baggeropgaven

  Op basis van het eigen instrument van Vereniging van Waterbouwers om in waterbouwwerken bij Rijkswaterstaat en de waterschappen te concurreren op CO2, kan CO2-reductie in baggeropgaven worden gestimuleerd.

  LEES MEER