Privacy-en cookieverklaring Vereniging van Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers (verder “de Vereniging"), gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die de Vereniging verwerkt
De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u de website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Doel: Contactformulier, contact opnemen met u na verzending door u van een bericht via het contactformulier.
Persoonsgegevens:
Naam, E-mailadres, Bedrijfsnaam, Telefoonnummer

Doel: Verzenden van nieuwsbrieven
Persoonsgegevens: Naam, E-mailadres

Doel: Toegang tot het afgesloten ledengedeelte van de website
Persoonsgegevens: Naam, E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de Vereniging verwerkt
De Vereniging verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd). De Vereniging kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. De Vereniging raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat de Vereniging zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@waterbouwers.nl, dan verwijdert de Vereniging deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de Vereniging persoonsgegevens verwerkt
De Vereniging gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze dienstverlening, voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en voor het beveiligen en optimaliseren van de website.

Met het invullen en versturen van een webformulier of met het verzenden van een e-mail geeft u de Vereniging toestemming om de daarmee verkregen persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. De Vereniging mag uw persoonsgegevens voor deze doeleinden ook verwerken omdat de Vereniging er een gerechtvaardigd belang bij heeft om u als relatie en websitebezoeker optimaal van dienst te zijn. Indien nodig vragen wij aan u voor bijzondere verwerkingen apart toestemming.

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doel: Contact via het contactformulier, reageren op berichten
Rechtgrondslag: De Vereniging heeft een gerechtvaardigd belang: zij dient te kunnen reageren op berichten via het contactformulier.

Doel: Verzenden van nieuwsbrieven
Rechtgrondslag: Grondslag voor deze verwerking is de toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij aanmelding voor nieuwsbrieven.

Doel: Toegang tot het afgesloten ledengedeelte van de website
Rechtgrondslag: Grondslag voor deze verwerking is de toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij lidmaatschap van de Vereniging of aanmelding daarna.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Vereniging neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Vereniging) tussen zit.

Hoe lang de Vereniging persoonsgegevens bewaart
De Vereniging van Waterbouwers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel: Contact via het contactformulier, reageren op berichten
Bewaartermijn & reden: De gegevens blijven bewaard zolang als nodig is om uw vraag of de reden van het contact af te handelen en daarover ook met u te communiceren.

Doel: Verzenden van nieuwsbrieven
Bewaartermijn & reden: De gegevens blijven bewaard totdat u aangeeft niet meer geïnteresseerd te zijn in de nieuwsbrieven, of uw e-mailadres ophoudt te bestaan.

Doel: Toegang tot het afgesloten ledengedeelte van de website
Bewaartermijn & reden: De gegevens blijven bewaard totdat u aangeeft niet meer geïnteresseerd te zijn in de toegang, of het lidmaatschap bij de Vereniging beëindigd wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Vereniging gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en zullen deze nooit aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Vereniging, de dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de Vereniging gebruikt
De Vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De Vereniging gebruikt het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden om op onze website te komen. De Vereniging past anonimisering van gebruikersstatistieken toe binnen Google Analytics. Hierdoor zijn de bezoekersstatistieken niet te herleiden tot een individueel ip-adres of persoon. Het delen van gegevens met Google is uitgezet, en de Vereniging maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voor meer informatie over cookies en hoe hiermee om te gaan verwijst de Vereniging u graag naar de (Engelstalige) website "cookiesandyou"

Websites van derden
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat de Vereniging verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. De onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door de Vereniging zijn verkregen. De Vereniging accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Voor de nieuwsbrieven: U heeft zich op Waterbouwers.nl aangemeld voor ontvangst van de nieuwsbrief en/of verenigingsmagazine. Wij gebruiken deze alleen om onze nieuwsbrief of magazine aan u te versturen. Mocht u deze mailing niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de mogelijkheid die u onderaan de nieuwsbrieven wordt geboden. Uw gegevens worden dan ook verwijderd.

Overig: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@waterbouwers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contactgegevens:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV, Den Haag
Tel. +31 70 349 07 00
E-mail: info@waterbouwers.nl
https://www.waterbouwers.nl/