De Werkgroep BPKV is opgericht om samen met verschillende opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, waterschappen, Havenbedrijf Rotterdam) de BPKV praktijk nader te onderzoeken en gezamenlijk te zien of en hoe de BPKV praktijk verbeterd kan worden. Dat heeft in gesprek met Rijkswaterstaat geresulteerd in deze aanbevelingen.

De Werkgroep BPKV rapporteert aan de Kerngroep Markt.

Leden Werkgroep BPKV

Walter Benecke - W.A. Benecke BV
Paul Bosch - Boskalis Nederland B.V.
Eduard Dijker - De Vries & van de Wiel BV
Luc van der Keere - Dredging International NV
Hein van Laar - Hakkers B.V.
Hans Nicolaas - R.N. Dredging B.V.
Tim Pallandt - Van den Herik-Sliedrecht
Bart Praet - Dredging and Contracting R'dam BV
Erik Punt - Eijkelboom bv
Henry Schaap - De Klerk Waterbouw
Werner Tiemissen - Kurstjens BV
Richard Velis - A. Bunnik BV
Jaap Wiersma - Van Oord Nederland bv

Voorzitter/Secretaris:
Andrea Vollebregt - Vereniging van Waterbouwers