De Werkgroep BPKV is opgericht om samen met verschillende opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, waterschappen, Havenbedrijf Rotterdam) de BPKV praktijk nader te onderzoeken en gezamenlijk te zien of en hoe de BPKV praktijk verbeterd kan worden. Dat heeft in gesprek met Rijkswaterstaat geresulteerd in deze aanbevelingen.

De Werkgroep BPKV rapporteert aan de Kerngroep Markt.

Leden Werkgroep BPKV

de heer Walter Benecke – Benecke Aannemingsmij
de heer Arjan Los - Boskalis
mevrouw Suzanne van Os - Boskalis
de heer Richard Velis – Bunnik
mevrouw P. Nab - CorNab
de heer Henry Schaap - De Klerk
de heer Eduard Dijker - De Vries & vd Wiel
de heer Bart Praet - Dredging and Contracting R'dam
de heer Stijn de Ryck – Dredging and Contracting R'dam
de heer Luc van der Keere – Dredging International
de heer Erik Punt - Eijkelboom
de heer Hein van Laar -Hakkers
de heer Werner Tiemissen - Kurstjens
mevrouw Fransie Suijkerbuijk - Ooms Construction
de heer Hans Nicolaas - R.N. Dredging
de heer Jan Dijkman - Smals Dredging
de heer Evert Duitman – Tebezo
de heer Tim Pallandt - Van den Herik
de heer Jaap Wiersma - Van Oord
de heer Edwin Lokkerbol - Vereniging van Waterbouwers