Een vitale waterbouwsector valt of staat bij een goede vakkennis die aansluit bij de praktijk. De Kerngroep Opleidingen speelt hierin een belangrijke rol.

De Kerngroep Opleidingen heeft de volgende doelstellingen:

1.Het stimuleren en borgen van voldoende kwantitatieve en kwalitatieve instroom van medewerkers door promotie en voorlichting;

2.Het stimuleren en borgen van de kennisinfrastructuur van de waterbouw door het onderhouden van een netwerk met onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden, gericht op kennisontwikkeling (innovatie) en kennisoverdracht van de waterbouwkunde;

3.Het stimuleren en borgen van het kennisniveau en de vaardigheden van bestaande medewerkers, die meegroeien met de ontwikkelingen door long life learning;

4.Het stimuleren en borgen van sociaal personeelsbeleid dat medewerkers ondersteunt in hun loopbaanontwikkeling.

Met deze doelstellingen voor ogen ontwikkelt de kerngroep jaarlijks een uitvoeringsagenda en bewaakt het de voortgang.

Daarnaast volgt de kerngroep de externe ontwikkelingen die te maken hebben met het opleidingsbeleid van uitvoerende functies in de waterbouwbranche.

De kerngroep heeft overigens nog een bijzondere taak bij de uitvoering van de VOUW. Zo zorgt de kerngroep ervoor dat de uitvoering van de VOUW gebeurt binnen de kaders van het verenigingsbeleid. Ook benoemt de kerngroep bestuursleden en examinatoren van de examencommissie. Daarnaast is de kerngroep tevens eindverantwoordelijk voor aanpassingen aan de VOUW (inclusief uitvoering van projecten).

Het zal duidelijk zijn dat de Kerngroep Opleidingen op het gebied van opleidingen een bijzondere band heeft met het O&O-fonds Waterbouw. Die band strekt zich uit op het terrein van opleidingsbeleid tot aan de uitvoering van tal van projecten.

De Kerngroep Opleidingen stemt haar activiteiten af met de Kerngroep Sociale en Bemanningszaken en de Werkgroep Arbo.

Kerngroep Opleidingen (KO)

Kenneth Callens - Deme
Christiaan van Coninckxloo - Dredging and Contracting R'dam BV
Lydia Corchado Munoz - Baggermij. Boskalis BV
Ron de Groot - De Klerk Waterbouw
M
athilde Hakkers - Hakkers B.V.
Gerard 't Hart - Baggermij. Boskalis BV
Bernd Jacobs - Baggermij. Boskalis BV
Sjon Kranendonk - Van Oord nv
Marlieke Ketelaars - Van Oord nv
Hein van Laar - Hakkers B.V.
Ingrid Pieters - Van Oord Nederland bv
Lea van Vlier - Vereniging van Waterbouwers
Jaap van der Weele - De Vries & van de Wiel BV
Berrie van de Wiel - Hakkers B.V.
Linda Wisselink-Hoogenboezem - Van den Herik-Sliedrecht

Voorzitter:
Lodewijk Wijngaard - Baggermij. Boskalis BV

Secretaris:
Henry Bleker - Vereniging van Waterbouwers