Voor een aantal functies in de waterbouw worden de arbeidsvoorwaarden binnen Nederland via de CAO Bouw & Infra en de bijbehorende CAO BTER Bouw & Infra.

Het betreft hier projectgebonden functies in de waterbouw, waaronder uitvoerende functies voor het deelgebied kust- en oeverwerken. De CAO's worden namens de werkgevers afgesloten door Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL), de Vereniging van Waterbouwers en de NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB) en namens werknemers door FNV en CNV Vakmensen.
Beide CAO's worden traditioneel algemeen verbindend verklaard teneinde concurrentie op arbeidsvoorwaardenniveau te beperken.

Het uitgangspunt van de Vereniging van Waterbouwers bij de ontwikkelingen rondom arbeidsvoorwaarden is dat de waterbouwbranche bekend blijft staan als een aantrekkelijke werkomgeving. Daarnaast dienen de arbeidsvoorwaarden goed aan te sluiten op de praktijk.

Het dossier CAO’s Bouw & Infra wordt binnen de Vereniging van Waterbouwers behandeld door de werkgroep werkgeverschap.

Meer informatie: Cao Bouw & Infra.