De Kerngroep Sociale en Bemanningszaken (KSB) zet zich in voor een vitale waterbouwsector. Een sector die aantrekkelijk is om in te werken. Zo houdt de kerngroep onder andere de ontwikkelingen bij op het gebied van personeels- en opleidingsbeleid. Daarnaast initieert, stimuleert en adviseert de KSB over onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden (o.a. CAO's Waterbouw en CAO's Bouwnijverheid), functiewaardering, (inter-)nationale wetgeving voor zee- en binnenvaart en arbeidsomstandigheden (voorlichting over veilig werken). Ook buigt de KSB zich over de promotie van waterbouwkundig onderwijs om de instroom te bevorderen en geeft het actieve steun aan de ontwikkeling van waterbouwkundig onderwijs dat aansluit bij de praktijk. Dit alles doet de kerngroep overigens in samenwerking met andere belanghebbenden die zich met de genoemde onderwerpen bezighouden.

Sterk gelieerd aan de KSB opereren de Kerngroep Opleidingen en de Werkgroep Arbo.

Kerngroep Sociale en Bemanningszaken (KSB)

de heer Robert Veenstra – Boskalis
de Remco van der Hoek - Boskalis
de heer Ronald Roskam - Van den Herik

mevrouw Linda Wisselink - Hoogenboezem - Van den Herik
de heer Jaap van der Weele - De Vries & van de Wiel
de heer Wilko Kok - Van Oord
de heer Wim de Busser – Tideway
mevrouw Lea van Vlier -Bureau VvW

de heer Geert Klaver (voorzitter) – Van Oord
de heer Henry Bleker (secretaris) – Bureau VvW