De Kerngroep Sociale en Bemanningszaken (KSB) zet zich in voor een vitale waterbouwsector. Een sector die aantrekkelijk is om in te werken. Zo houdt de kerngroep onder andere de ontwikkelingen bij op het gebied van personeels- en opleidingsbeleid. Daarnaast initieert, stimuleert en adviseert de KSB over onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden (o.a. CAO's Waterbouw en CAO's Bouw&Infra), functiewaardering, (inter-)nationale wetgeving voor zee- en binnenvaart en arbeidsomstandigheden (voorlichting over veilig werken). Ook buigt de KSB zich over de promotie van waterbouwkundig onderwijs om de instroom te bevorderen en geeft het actieve steun aan de ontwikkeling van waterbouwkundig onderwijs dat aansluit bij de praktijk. Dit alles doet de kerngroep overigens in samenwerking met andere belanghebbenden die zich met de genoemde onderwerpen bezighouden.

Sterk gelieerd aan de KSB opereren de Kerngroep Opleidingen en de Werkgroep Arbo.

Kerngroep Sociale en Bemanningszaken (KSB)

Robin van den Boom - De Klerk Waterbouw
Wim de Busser - Tideway bv
Christiaan van Coninckxloo - Dredging and Contracting R'dam BV
Ron de Groot - De Klerk Waterbouw
Mathilde Hakkers - Hakkers B.V.
Wilko Kok - Van Oord nv
Anko van Kooten- Baggermij. Boskalis BV

Nicole de Reu - DC Dredging B.V.
Ronald Roskam - Van den Herik-Sliedrecht
Isolde Struijk - Van den Herik-Sliedrecht
Robbert Veenstra - Baggermij. Boskalis BV
Lea van Vlier - Vereniging van Waterbouwers
Jaap van der Weele - De Vries & van de Wiel BV
Berrie van de Wiel - Hakkers B.V.
Linda Wisselink-Hoogenboezem - Van den Herik-Sliedrecht
Hanneke Zwerver - Bagger- en Aannemingsbedrijf Zijsling & Zn BV

Voorzitter:
Geert Klaver - Van Oord nv

Secretaris:
Henry Bleker - Vereniging van Waterbouwers