De werkgroep Deltatechnologie bespreekt onderwerpen in de sfeer van het Netwerk Deltatechnologie. Zo bereidt deze werkgroep de agenda voor van de vertegenwoordigers van de Vereniging van Waterbouwers in de Stuurgroep en het Kernteam Deltatechnologie. Onderwerpen die binnen de werkgroep aan de orde komen zijn onder andere het Deltaprogramma, Kennis & Innovatie en het Nationaal Waterplan (NWP).

De werkgroep Deltatechnologie rapporteert aan de Kerngroep Markt.

Werkgroep Deltatechnologie

de heer Sander Dekker - Van Oord
de heer Pieter van der Klis - Van Oord
mevrouw Anneke Hibma - Van Oord
de heer Wessel Mak - Van Oord
de heer Hans Stammes - De Vries & van de Wiel
de heer Taco Vergeer - Boskalis
de heer Arjan van der Weck - Boskalis

de heer Andrea Vollebregt (voorzitter/secretaris) - VvW