De werkgroep Markt analyseert periodiek de in de markt geplaatste aanbestedingen in de waterbouw. Dat doet zij voor alle opdrachtgevers en deelsegmenten. Ook de planning van werken van Rijkswaterstaat wordt regelmatig door de Werkgroep Markt tegen het licht gehouden.

De werkgroep Markt rapporteert aan de Kerngroep Markt.

Werkgroep Markt

de heer Arjan Los - Boskalis Nederland
de heer Henry Schaap - De Klerk Waterbouw
de heer Sjors Boltjes - De Vries & van de Wiel
de heer Cees de Jong - Hakkers
de heer Werner Tiemissen – Kurstjens
de heer Tim Pallandt - Van den Herik-Sliedrecht
de heer Dirk Hamer - Van Oord
mevrouw Angelika Verhulst - Vereniging van Waterbouwers

de heer Edwin Lokkerbol (voorzitter/secretaris) - Vereniging van Waterbouwers