De werkgroep Markt analyseert periodiek de in de markt geplaatste aanbestedingen in de waterbouw. Dat doet zij voor alle opdrachtgevers en deelsegmenten. Ook de planning van werken van Rijkswaterstaat wordt regelmatig door de Werkgroep Markt tegen het licht gehouden.

De werkgroep Markt rapporteert aan de Kerngroep Markt.

Werkgroep Markt

Sjors Boltjes - De Vries & van de Wiel BV
Dirk Hamer - Van Oord nv
Cees de Jong - Hakkers B.V.
Arjen Los - Boskalis Nederland B.V.
Tim Pallandt - Van den Herik-Sliedrecht
Henry Schaap - De Klerk Waterbouw
Twan Spanjers - Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V.
Werner Tiemissen - Kurstjens BV
Angelika Verhulst - Vereniging van Waterbouwers

Voorzitter/secretaris:
Edwin Lokkerbol - Vereniging van Waterbouwers