Werkgroep Coördinatieoverleg

Jacco van Dijk - Hoogheemraadschap van Rijnland
Ton van Gorp - Waterschap Brabantse Delta
Mike Heuzen - Hoogheemraadschap van Rijnland
Klaas Kiewiet - Baggerbedrijf West Friesland bv
Arie de Kuiper - De Kuiper Groep B.V.
Nico Maat - Waterschap Rivierenland
HenkJan van Meer - Unie van Waterschappen
Aart de Ruiter - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Rowan Visser - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Harald van der Sloot - Baars Aannemerij B.V.
Rob van der Valk - Hoogheemraadschap van Delfland
Walter van de Aart - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Bastiaan Gijsbertsen - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Frits van den Boogaard - Smals Dredging B.V.
Richard Velis - A. Bunnik BV
Harry Verboon - Aann.bedr. Verboon Maasland BV
Rob Wijman - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Voorzitter:
Fred de Haan - Waternet

Secretaris:
Yves Marsé - Vereniging van Waterbouwers