Voorzitter:

 • Fred de Haan, Waternet

Secretaris:

 • Yves Marsé, Vereniging van Waterbouwers

Deelnemers:

 • Walter van de Aart, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Frits van den Boogaard, Smals Dredging BV
 • Marcel Buzing, Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Bastiaan Gijsbertsen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Ton van Gorp, Waterschap Brabantse Delta
 • Klaas Kiewiet, Baggerbedrijf West Friesland bv
 • Arie de Kuiper, De Kuiper Groep B.V.
 • Nico Maat, Waterschap Rivierenland
 • HenkJan van Meer, Unie van Waterschappen
 • R.Pannenborg, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Aart de Ruiter, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Patrick Tibboel, Waterschap Brabantse Delta
 • Rob van der Valk, Hoogheemraadschap van Delfland
 • Richard Velis, A. Bunnik BV
 • Harry Verboon, Aann.bedr. Verboon Maasland BV
 • Rowan Visser, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Andrea Vollebregt, Vereniging van Waterbouwers
 • Rob Wijman, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier