Werkgroep certificering drijvende werktuigen

Walter Benecke - W.A. Benecke BV
Aalt Boonen - TV Dredging B.V.
Adrie van Hooff - Conver BV
Frank Huisman - Van Oord Nederland bv
Arie Schaap - De Klerk Waterbouw
Werner Tiemissen - Kurstjens BV

Voorzitter/secretaris:
Chantal Schillemans - Vereniging van Waterbouwers