Werkgroep Vergroening Waterbouw
De Werkgroep heeft een concept Plan van Aanpak opgesteld voor een pilot “meten aan de pijp".

Het doel is te inventariseren wat de huidige uitstoot van emissies, luchtverontreinigende- en broeikasgassen door binnenvaart waterbouwvaartuigen is.

Deelnemers

Lennard van Anrooij - De Klerk Waterbouw
Jan Geluk - K3Delta Zand & Grind bv
Jeroen Gijzen - De Vries & van de Wiel bv
Martijn Heuvelman - Heuvelman Ibis bv
Frank Huisman - Van Oord Nederland bv
Marc Keijzer - Van den Herik-Sliedrecht
Kees Koejemans - Boskalis Nederland bv
Bert Lenting - Van den Herik-Sliedrecht
Charles Moreu - Smals Dredging bv
Mathijs Oosterwijk - Baggermij. Boskalis bv
Harry Verboon - Aann.bedr. Verboon Maasland bv

Voorzitter:
Madeleine Schenk - Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf bv

Secretaris:
Chantal Schillemans - Vereniging van Waterbouwers