• Handelingsperspectief PFAS

  Handelingsperspectief PFAS

  Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het tijdelijk handelingsperspectief aan de Tweede Kamer aangeboden. In de memo die 18 juli verstuurd is aan de leden van de Vereniging van Waterbouwers hebben wij u meer achtergrondinformatie gegeven over dit handelingsperspectief, hoe dit te interpreteren en hoe u een bijdrage kunt leveren om te komen tot uniform beleid.

  LEES MEER
 • Persbericht: NMT en KVNR zetten handtekening onder ambitieuze Green Deal maritieme sector

  Persbericht: NMT en KVNR zetten handtekening onder ambitieuze Green Deal maritieme sector

  De vertegenwoordigers van brancheorganisaties Netherlands Maritime Technology (NMT), Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en koepelorganisatie Nederland Martiem Land (NML) hebben dinsdag 11 juni hun handtekening gezet onder de Green Deal tussen de maritieme sector en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De sector is zeer ambitieus en heeft dat ook laten zien in de doelstelling die zij zichzelf heeft opgelegd; een reductie van minstens 70% CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2008. Een flink hogere ambitie dan de 50% die vorig jaar internationaal bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is afgesproken.

  LEES MEER
 • Duurzaam GWW-Cafe

  Duurzaam GWW-Cafe

  Hoe kunt u als organisatie een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen? Hoe reduceert u CO2 en kosten binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten door gebruik te maken van de CO2-prestatieladder? Deze vragen staan centraal tijdens het DGWW-Café op dinsdag 18 juni 2019.

  LEES MEER
 • De energietransitie verdient een beter management en meer samenwerking

  De energietransitie verdient een beter management en meer samenwerking

  Om een omschakeling te maken naar meer duurzaamheid is intense samenwerking nodig tussen overheid en bedrijfsleven. Momenteel zijn er ontzettend veel voorbeelden van duurzame initiatieven te bespeuren bij de overheid en het bedrijfsleven. De Vereniging van Waterbouwers ziet haar leden volop investeren in schepen en materieel dat voldoet aan alle verduurzamingscriteria. Hybride motoren, biobrandstoffen, elektrisch varen en ook LNG als brandstof worden al toegepast.

  LEES MEER