• Uniform overheidsbeleid voor verduurzaming waterbouw

  Uniform overheidsbeleid voor verduurzaming waterbouw

  Waterbouwers streven continu naar verduurzaming en mogelijkheden tot uitstootreductie en vergroening van de waterbouwvloot. Om ambities te realiseren biedt de Vereniging van Waterbouwers het Kabinet en de Tweede Kamer handreikingen aan om hier concreet invulling aan te kunnen geven. Zo pleit de vereniging voor één uniform lange termijn transitiepad vanuit de overheid in overleg met markt en opdrachtgevers, beloning van duurzaamheid in een realistisch tijdpad, voldoende passende infrastructuur en voldoende financiële middelen.

  LEES MEER
 • Waterbouwdag 2019: Naar Circulair Bouwen in Water

  Waterbouwdag 2019: Naar Circulair Bouwen in Water

  “De Waterbouwdag is het leukste evenement van het jaar.
  De bevlogenheid en betrokkenheid bij het vak staat centraal tijdens deze dag,
  het maakt daarbij niet uit waar iemand werkt. Dat zie je nergens anders terug!"

  Edwin Lokkerbol
  directeur Vereniging van Waterbouwers

  LEES MEER
 • Handelingsperspectief PFAS

  Handelingsperspectief PFAS

  Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het tijdelijk handelingsperspectief aan de Tweede Kamer aangeboden. In de memo die 18 juli verstuurd is aan de leden van de Vereniging van Waterbouwers hebben wij u meer achtergrondinformatie gegeven over dit handelingsperspectief, hoe dit te interpreteren en hoe u een bijdrage kunt leveren om te komen tot uniform beleid.

  LEES MEER
 • Persbericht: NMT en KVNR zetten handtekening onder ambitieuze Green Deal maritieme sector

  Persbericht: NMT en KVNR zetten handtekening onder ambitieuze Green Deal maritieme sector

  De vertegenwoordigers van brancheorganisaties Netherlands Maritime Technology (NMT), Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en koepelorganisatie Nederland Martiem Land (NML) hebben dinsdag 11 juni hun handtekening gezet onder de Green Deal tussen de maritieme sector en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De sector is zeer ambitieus en heeft dat ook laten zien in de doelstelling die zij zichzelf heeft opgelegd; een reductie van minstens 70% CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2008. Een flink hogere ambitie dan de 50% die vorig jaar internationaal bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is afgesproken.

  LEES MEER