• Persbericht: Grote zorgen over staat van onderhoud Nederlandse vaarwegen

    Persbericht: Grote zorgen over staat van onderhoud Nederlandse vaarwegen

    Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) maakt zich grote zorgen over de onderhoudsstaat van de Nederlandse vaarwegen. Onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud zijn voor veel binnenvaartondernemers dagelijkse realiteit en dat heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. In 2015 constateerde de Algemene Rekenkamer een tekort van €400 miljoen op onderhoud van vaarwegen tot 2020. Vandaag, 15 mei 2019, concludeert de Rekenkamer dat het beeld urgenter is dan gedacht en dat door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet fors toeneemt. Er is meer geld nodig om de natte infrastructuur adequaat op peil te houden

    LEES MEER