• Waterbouwers willen NIET geanonimiseerd indienen

  Waterbouwers willen NIET geanonimiseerd indienen

  De waterbouwers zijn van mening dat anoniem inschrijven NIET de oplossing is voor een objectievere beoordeling, noch geeft het een stimulans aan het objectief beschrijven en onderbouwen van het kwalitatieve aanbod. De waterbouwers zijn er dan ook geen voorstander van om anoniem in te schrijven, onafhankelijk van de aanbestedingsvorm.

  LEES MEER
 • Save the date: Waterbouwdag 4 oktober

  Save the date: Waterbouwdag 4 oktober

  De Waterbouwdag 2018 vindt plaats op donderdag 4 oktober a.s. in de Jaarbeurs te Utrecht.
  Dit jaarlijkse evenement geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen en nieuwe projecten in de waterbouwsector. Voor waterbouwers uit Nederland en België dé gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten. Het is niet alleen een boeiende dag voor ervaren experts, maar ook voor jonge professionals en studenten.

  LEES MEER
 • Succesvolle Regiobijeenkomsten

  Succesvolle Regiobijeenkomsten

  Wat speelt er in Nederland op het gebied van duurzaamheid, welke wet- en regelgeving is er op dit moment rondom verduurzaming van de binnenvaart en in hoeverre willen de waterbouwers concurreren op carbon? Tijdens de regiobijeenkomsten van de Vereniging van Waterbouwers is volop aandacht besteed aan de manier waarop duurzaamheid toegepast kan en moet worden binnen de waterbouwvloot.

  LEES MEER
 • Klimaatneutraliteit in 2050 gaat hand in hand met innovatief kopen

  Klimaatneutraliteit in 2050 gaat hand in hand met innovatief kopen

  Waterbouwers pleiten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en opdrachtgevers voor belonen van duurzaamheid in aanbestedingen.

  LEES MEER