Uitnodiging: Kalibratiebijeenkomst Baggervolumes 7 februari 2017

Uitnodiging: Kalibratiebijeenkomst Baggervolumes 7 februari 2017

Heeft u als adviseur, werkvoorbereider, projectleider of calculator te maken met baggerwerkzaamheden? Bepaalt u de uitgangspunten en strategie bij baggervolumebepalingen of adviseert u hierover? Wilt u meer weten over hoe uw collega's bovenstaande zaken aanpakken? U bent van hartewelkom op de Kalibratiebijeenkomst Baggervolumes op dinsdagmiddag 7 februari 2016.


Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor bij baggerwerken. Het te baggeren volume leidt echter vaak tot stevige discussies tussen opdrachtgever en baggeraar, voorafgaand aan of na uitvoering van het werk. Zij zijn het bijvoorbeeld oneens over de wijze waarop het baggervolume is/wordt bepaald. Daarbij kan het gaan om het aantal punten c.q. dwarsprofielen dat bij de baggervolumebepaling is ingemeten, de manier waarop dat gedaan is of wat de onderkant van de sliblaag nu precies is.

Bij elke stap in het bepalen van het baggervolume is kennis en ervaring nodig om deze goed uit te voeren. Van het bepalen van de uitgangspunten en de meetstrategie, via het veldwerk en de verwerking van de data, tot het berekenen van het volume en het rapporteren. Vergelijkbare / reproduceerbare baggervolumes leiden uiteindelijk tot een betere kwaliteit, minder discussie en (dus?) lagere kosten.

Meer informatie: Aanmelden en programma