Geslaagde kennisdeling tijdens bijeenkomst Prestatiemeten en Best Value in RWS werken

Geslaagde kennisdeling tijdens bijeenkomst Prestatiemeten en Best Value in RWS werken

Heeft het MKB een achterstand tot de markt doordat prestatiemeten onderdeel is van de selectie bij Rijkswaterstaat werken?


Tijdens de themabijeenkomst over prestatiemeten en Best Value werd op 27 september 2016 een stand van zaken gegeven van de toepassing van de beide systemen door Rijkswaterstaat. Maar bovenal was er ruimte voor een open gesprek tussen de waterbouwers en Rijkswaterstaat. Wederzijds werden ervaringen gedeeld over de werking van beide systemen.

Prestatiemeten
Met Anca Meijer, Projectmanager Prestatiemeten en Harry Pegel, vertrouwenspersoon (ook voor de markt) werd openhartig gesproken over de ervaringen met het prestatiemetingssysteem. Met name tijdens het gesprek over hoe bedrijven aan een bedrijfsscore komen bleek dat het MKB daarbij obstakels ondervindt. De Kerngroep Markt van de Vereniging van Waterbouwers zal daarover op korte termijn het gesprek met Rijkswaterstaat starten.

Best Value
Veel vragen van de bedrijven over de toepassing van Best Value zijn door Elske Bosma, Adviseur Best Value beantwoord. Voor de waterbouwers was daarbij bijvoorbeeld van belang hoe om te gaan met een sleutelfunctionaris die tijdens twee gelijklopende tenders als sleutelpositie wordt aangewezen.

De Vereniging van Waterbouwers is voorstander van Best Value. We onderschrijven ook de uitgangspunten; de opdrachtnemer in de lead die kan laten zien wat hij/zij kan, terugdringen tenderkosten, etc. Als toevoeging bij het 'voor' van de vereniging is het zinnig om een continue dialoog te hebben over de wijze waarop het instrument wordt ingezet door Rijkswaterstaat, zoals we dit ook hebben over prestatiemeten. Ook daar zijn we 'voor' maar zien we tevens kansen om het systeem te verbeteren. De bedrijven gaven aan Rijkswaterstaat mee het inkoopinstrumentarium simpel te houden, door het alleen daar in te zetten waar het de meeste toegevoegde waarde heeft.

Meer informatie: RWS presentatie prestatiemeten, RWS presentatie BVP, RWS Handreiking prestatiemeten 2015, RWS BVP