Nieuwsbrief Stuurgroep TFDT – augustus 2016

Nieuwsbrief Stuurgroep TFDT – augustus 2016

De TFDT is sinds het voorjaar van 2013 actief en heeft sindsdien verschillendeopdrachtgevers succesvol bijgestaan in het innovatief naar de markt brengen van projecten.Functionerend binnen de Topsector Water stelt zij de kennis van de markt (lees: de leden van de brancheorganisaties Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland en NLIngenieurs) ter beschikking aan Nederlandse opdrachtgevers.


In de bijlage treft u de nieuwsbrief van augustus 2016.