Essentiële eisen ILT toezicht gepubliceerd

Essentiële eisen ILT toezicht gepubliceerd

Op de website van SIKB is kort geleden het document Essentiële eisen ILT toezicht gepubliceerd. De eisen zullen door ILT worden gehanteerd bij het publieke toezicht onder andere op de BRL 9335.

De in het document opgenomen eisen zijn uit bestaande documenten geselecteerd door het Ministerie I&M, in samenwerking met ILT, opdrachtgevers en onder toezicht van ILT gestelden. Het document gaat de basis vormen voor ILT-toezicht bij bodemwerkzaamheden.Het document wordt van kracht door opname in de Regeling Bodemkwaliteit. Naar verwachting is dit 1 september a.s.


Meer informatie: SIKB