HWBP - Ontwikkelingen en kansen voor de markt

HWBP - Ontwikkelingen en kansen voor de markt

Tot 2050 voldoet 1900 km van de dijken niet aan de norm. De Dijkenrekening van het HWBP bedraagt 362 miljoen euro per jaar (5,2 miljard euro totaal), waarvan 50% rijksbijdrage (181 miljoen euro), 40 % waterschappen (145 miljoen euro) en 10% projectgebonden budget van het betrokken waterschap.

De opgaven in het dijkenprogramma zijn helder: het tempo moet omhoog met een factor 2 (van 25 naar 50 km/jaar), de kosten moeten omlaag (9 M/km moet naar 6-7 M /km). De landelijke programmering bepaalt de volgorde van werken binnen het HWBP. Er is een grote diversiteit van projecten, onder andere in het Rivierengebied, langs de Maas, veelheid aan Kunstwerken, dijken in stedelijk gebied, et cetera. Daardoor is ook een grote diversiteit aan expertise noodzakelijk. Het programma geeft ook genoeg ruimte voor het MKB. De opgaven vragen om innovaties die een relatie hebben met de projecten, op de rand van toepassingsgereed. Het programma kent een focus op implementatie van innovatie in pilots.

In de presentatie wordt een duidelijke doorkijk gegeven over bovenstaande aandachtspunten.

Bijlage: Presentatie HWBP