Stand van zaken lobby politiek Vereniging van Waterbouwers voorjaar 2016

Stand van zaken lobby politiek Vereniging van Waterbouwers voorjaar 2016

De Tweede Kamerverkiezingen komen er aan in mei 2017. Daarom is de Vereniging van Waterbouwers ter voorbereiding op de partijprogramma's van de politieke partijen die gemaakt worden, bezig om hierop input te leveren. De vereniging levert deze input soms alleen, en soms via het COV (Collectief Overleg Vaarwegen).Hierin werken we samen met EVO (verladers en vervoerders), CBRB (binnenvaarthavens) en BLN Schuttevaer.


De Vereniging van Waterbouwers heeft zich tevens aangesloten bij een brede coalitie van partijen die meer investeringen in infra willen. Onder meer TLN, BOVAG en ANWB maken hier deel van uit. Onderstaand leest u het persbericht dat de brede coalitie heeft uitgebracht. Met het COV hebben we ervoor gezorgd dat het hierbij niet alleen gaat om droge infrastructuur, maar ook om natte infrastructuur. De waterbouwers willen tezamen met de collega's in het COV immers:

  • Meer aandacht (en geld) voor het onderhoud van vaarwegen. Hierop is de afgelopen jaren 400 mio bezuinigd.
  • Verlenging van het Deltafonds na 2028 met één miljard per jaar.
  • Het naar voren halen van bestedingen uit het Deltaprogramma, zodat werken die gepland staan in de periode 2018-2024 eerder uitgevoerd kunnen worden. Budget is hiervoor al gereserveerd. Op deze wijze ontstaat een betere verdeling van werken over de komende acht jaar heen.

Tevens hebben we onze standpunten en wensen ook besproken met VNO-NCW/MKB. VNO-NCW/MKB heeft aangegeven waar dit mogelijk is onze standpunten onder de aandacht te brengen van de diverse politiek partijen. VNO-NCW/MKB hebben we tevens gevraagd aandacht te hebben voor innovatief aanbesteden bij overheden en waterschappen (m.b.t. terugdringen transactiekosten, meer precontractueel samenwerken), verlenging Deltafonds, doorgaan met Topsectoren beleid en het in stand houden van waterschappen. Ook VNO-NCW/MKB ziet niets in het plan van een aantal partijen (D'66 en PvdA) om de waterschappen onder te brengen bij de provincies. De waterschappen geven de komende twee jaar vijf miljard per jaar uit, waarvan twee miljard aan waterkeringen. Dat willen we graag in stand houden.