Mogelijkheden Italiaans - Nederlandse samenwerking op water, klimaat en nutriënten

Mogelijkheden Italiaans - Nederlandse samenwerking op water, klimaat en nutriënten

De Nederlandse ambassade in Rome en de consul-generaal in Milaan hebben op 7 en 8 januari jl. diverse bijeenkomsten in Italië georganiseerd voor Nederlandse en Italiaanse partijen. Namens de Nederlandse watersector waren William van Niekerk (voorzitter Kernteam Export & Promotie, Topsector Water), Wouter de Buck (secretaris Nutrient Platform) en Edyta Wisniewska (adviseur stedelijk water, NWP) aanwezig.


Het doel van de bijeenkomsten was het verkennen van de mogelijkheden voor Nederlands - Italiaanse samenwerking. Experts van de regionale overheid van Lombardije en Emilia-Romagna en burgemeesters en wethouders van de stad Genua waren aanwezig om hun water en klimaat uitdagingen te delen. Zij staan voor grote uitdagingen, zoals integraal waterbeheer, klimaatadaptatie en mitigatie in steden, kustbescherming, havenontwikkeling, kwaliteit van het oppervlaktewater, publiek private samenwerking.

Deze uitdagingen bieden kansen voor Nederlandse partijen die actief zijn op het gebied van stedelijke klimaatadaptatie, modellering van stedelijke drainage/riolering, governance, technologieën voor mestverwerking waarbij nutriëntenterugwinning plaatsvindt, bundeling van krachten richting Europese Commissie t.a.v. belemmerende wet- en regelgeving en het aangaan van nieuwe samenwerkingen voor Europese projecten.

Ook in de Italiaanse media is aandacht besteed aan de bijeenkomsten tussen Nederlandse en Italiaanse partijen over de wateruitdagingen in Italië, zoals in dit bericht.

Zoals in december 2015 al is gemeld zijn de Nederlandse ambassade in Rome en de consul-generaal in Milaan momenteel in gesprek met Italiaanse partners om hun watervraagstukken in kaart te brengen. NWP is tegelijkertijd aan het inventariseren welke Nederlandse partijen uit de watersector interesse hebben in de Italiaanse markt en behoefte hebben aan ondersteuning.

Bij voldoende interesse zal in het eerste kwartaal van 2016 een water handelsmissie naar Italië en een matchmaking voor de Nederlandse watersector in Italië worden georganiseerd.

Mocht u interesse hebben in de Italiaanse markt of heeft u vragen, neem dan contact op met Edyta Wisniewska, e.wisniewska@nwp.nl en voor de Nutriënten focus Italië met Wouter de Buck, w.debuck@nwp.nl.