Cao-tekst Bouw & Infra 2015/2017 definitief

Cao-tekst Bouw & Infra 2015/2017 definitief

De zorgvuldige uitwerking van het onderhandelingsresultaat van de cao Bouw & Infra 2015/2017 in concrete cao-tekst, heeft helaas meer tijd in beslag genomen dan vooraf verwacht. U kunt de definitieve cao-tekst hier downloaden.


De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige cao zijn:

 • Introductie ketenaansprakelijkheid (artikel 5);
 • Aanpassing van arbeidstijden waardoor meer maatwerk mogelijk is (hoofdstuk 3);
 • Aanpassing reisurenvergoeding en inleg reisuren bij spaarurenmodel (artikel 28 en 51);
 • Overgangsregeling seniorendagen (extra roostervrije dagen voor oudere werknemers; artikel 36c en 36d);
 • De introductie van een individueel budget (artikel 47a);
 • Hervorming Tijdspaarfonds (artikel 47b en 47c en bijlage 8);
 • De volgende loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2015 (m.i.v. loonperiode 8): 2,50%
  • Per 1 januari 2016 (m.i.v. loonperiode 1): 1,50%
  • Per 1 juli 2016 (m.i.v. loonperiode 8): 1,25%
  • Per 1 januari 2017 (m.i.v. loonperiode 1): 0,25%

Verder zijn stevige afspraken gemaakt om naleving van de cao te bevorderen en schijnconstructies aan te pakken. Tegen die achtergrond wordt een ID pas voor de bouwplaats geïntroduceerd.

De cao is aangemeld bij het ministerie SZW. Wij verwachten dat de cao voor april 2016 algemeen verbindend verklaard wordt.