SMBW en certificaat N/W reizen nabij internationale kust

SMBW en certificaat N/W reizen nabij internationale kust

De Wet Zeevarenden maakt voor vaarbevoegdheidsbewijzen voor beperkt werkgebied een onderscheid tussen vaarbevoegdheidsbewijzen voor reizen nabij de Nederlandse kust en reizen nabij de internationale kust.

Personen met de opleiding SMBW (en de bijbehorende certificaten voor veiligheid, communicatie en medische zorg – zie bijlage) hebben onder de nieuwe wetgeving aanspraak op een vaarbevoegdheid voor schepen tot 500 GT / 3000 kW met de beperking tot de territoriale wateren nabij de Nederlandse kust en de aansluitende zone van het Koninkrijk (= Nederlands continentaal plat).

Om een vaarbevoegdheid voor reizen nabij de internationale kust te verkrijgen is een'certificaat aanvulling-N (of W) voor reizen nabij de internationale kust' vereist. Aanvankelijk gold deze verplichting per 1 januari 2016. Daar de bijbehorende cursus nog niet ontwikkeld was heeft de overheid besloten deze verplichting in te voeren per 1 januari 2017. Zeevarenden met een SMBW-opleiding die internationaal inzetbaar willen blijven dienen dus in 2016 een cursus N/W voor reizen nabij de internationale kust te volgen.

Inmiddels hebben het STC te Rotterdam en het Nova College te IJmuiden een cursus hiervoor ontwikkeld. De eerste cursussen zijn gestart en bij voldoende deelnemers volgen er meer.

In de bijlagen worden nadere bijzonderheden beschreven. Wanneer een zeevarenden deze cursus nodig heeft, kunt u contact opnemen met één van beide trainingsinstituten.

Meer informatie: STC Rotterdam, Nova College IJmuiden