Versoepeling standpunt Douane gebruik rode gasolie in de Waterbouw

Versoepeling standpunt Douane gebruik rode gasolie in de Waterbouw

Rode gasolie mag worden gebruikt in kranen, heimachines en dergelijke als ze zijn vastgelast op rails, of exclusief zijn vastgesjord aan een ponton of schip.

De douane heeft naar aanleiding van overleg met de Vereniging van Waterbouwers haar standpunt ten aanzien van het gebruik van rode gasolie in de Waterbouw versoepeld. De Vereniging van Waterbouwers is blij met deze verruiming en dat er nu meer duidelijkheid is voor de sector over het gebruik van rode gasolie in kranen aan boord van schepen. Inmiddels heeft de Douane het nieuwe informatieblad uitgebracht. Deze treft u in de bijlage.

In het kort:

  • Rode gasolie = voor werktuigen (de Douane definieert dit als: “kranen, heimachines, draglines, pompen e.d.") vastgelast, op rails, vastgesjord aan een ponton, als het werktuig uitsluitend bestemd is om aan boord van een ponton (of schip) te worden gebruikt en niet aan land (daadwerkelijk uitsluitend aan boord van een ponton is gebruikt).
  • Rode gasolie = dus ook voor wisselende kranen, zolang die uitsluitend bestemd zijn om aan boord van een ponton te worden gebruikt en niet aan land worden gebruikt.
  • Hoogbelaste gasolie (wit) = vanaf 1 januari 2016: Alle andere werktuigen op pontons (inclusief losrijdende kranen).

  • Meer informatie: Informatieblad