Weergave van de Markt- en Kennisdag ‘Het Nieuwe Deltawerken’  29 september 2015

Weergave van de Markt- en Kennisdag ‘Het Nieuwe Deltawerken’ 29 september 2015

De Taskforce Deltatechnologie is enorm trots op het feit dat de samenwerkingsovereenkomst tussen het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Topsector Water een feit is.

De opkomst was groot en het resultaat van de Markt- en Kennisdag die in het teken stond van 'het Nieuwe Deltawerken' mocht er wezen. Tijd om de handen daadwerkelijk ineen te slaan en op naar de toekomst! In de bijlage treft u de weergave van de dag.

Deze weergave wordt u aangeboden namens de Taskforce Deltatechnologie, mede mogelijk gemaakt door de Vereniging van Waterbouwers.

Wij wensen u veel leesplezier.

Weergave Markt- en Kennisdag 'Het Nieuwe Deltawerken'