HBO Maritiem officier leidt in de toekomst op voor één vaarbevoegdheid

HBO Maritiem officier leidt in de toekomst op voor één vaarbevoegdheid

Studenten van de HBO opleiding Maritiem Officier zullen in de nabije toekomst worden opgeleid voor één vaarbevoegdheid. De HBO opleidingen Maritiem officier hebben in nauw overleg met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, de Vereniging van Waterbouwers en Nautilus International (NL) daartoe besloten.

De eerste twee studiejaren blijven volledig geïntegreerd (navigatie/beladen én scheepswerktuigkunde), als ook de eerste zeestage. Na deze stage moeten studenten een keuze gaan maken en zullen uiteindelijk afstuderen in de richting van stuurman of in de richting van scheepswerktuigkundige. Op grond van het schooldiploma verkrijgen ze vervolgens een vaarbevoegdheid voor de functie van wachtstuurman alle schepen of een vaarbevoegdheid voor de functie van wachtwerktuigkundige alle schepen (artikel 18 en 19 van de Wet Zeevarenden). Op dit moment zijn de opleidingen zodanig ingericht dat de studenten met het diploma maritiem officier alle schepen (marof) een dubbele vaarbevoegdheid kunnen krijgen, in de hierboven genoemde twee functies, dus volledig geïntegreerd.


Afgelopen jaar zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met het werkveld en ook de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hun achterban uitgebreid geraadpleegd. Hieruit is gebleken dat de beroepsvereisten zijn veranderd en dat in de praktijk de reders vrijwel geen vraag meer hebben naar HBO officieren met een dubbele vaarbevoegdheid. De werkgevers geven aan dat schepen complexer worden en dat er daarmee meer behoefte bestaat aan specialisatie. Ook het feit dat Nederland in de maritieme wereld uniek is met de geïntegreerde marof-functie maakt het voor de reders lastig om, met een internationale bemanningssamenstelling die in een enkele discipline is opgeleid, een dergelijk concept te continueren.

Studenten worden voortaan opgeleid voor een vaarbevoegdheid tot wachtstuurman alle schepen of wachtwerktuigkundige alle schepen. Afgestudeerden moeten echter wel kennis hebben van de andere discipline. Zeker voor stuurlieden geldt dat zij een goede technische basiskennis moeten hebben. Dit geldt in het bijzonder op het gebied van elektronica, ICT en automatisering. Voor scheepswerktuigkundigen geldt dat kennis op het gebied van elektrotechniek en automatisering steeds belangrijker wordt. Ook wordt door de rederijen gewezen op het belang van leiderschapskwaliteiten, sociale en management vaardigheden, een goede beheersing van de Engelse taal en het goed kunnen functioneren in een multiculturele bemanningssamenstelling. Van HBO opgeleide officieren wordt verwacht dat ze zelfstandig, analytisch, stressbestendig en probleemoplossend zijn en kunnen functioneren in een complexe omgeving. Op grond hiervan moeten ze snel kunnen doorgroeien binnen de functies aan boord.

Binnen het opleidingsprogramma zal op deze wijze ruimte ontstaan om meer aandacht te besteden aan bovengenoemde zaken. Daarmee wordt de aansluiting tussen opleidingen en werkveld verder verbeterd. Vanaf juli 2019 zullen de eerste studenten met dit 'nieuwe profiel' afstuderen.

Op dit moment studeren er ruim 1000 studenten aan de vier HBO opleidingen Maritiem Officier in Vlissingen, Rotterdam, Amsterdam en Terschelling.