Voortgangsrapportage Taskforce Deltatechnologie en overzicht indicatieve planning marktbenadering projecten HWBP2

Voortgangsrapportage Taskforce Deltatechnologie en overzicht indicatieve planning marktbenadering projecten HWBP2

In de bijlagen treft u een voortgangsrapportage van de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) over de periode juni 2015 aan en een overzicht van de indicatieve planning marktbenadering projecten van het HWBP2.

Met deze voortgangsrapportage wordt teruggeblikt op de advisering in de afgelopen periode en wordt een vooruitblik gegeven op de komende periode. Aandacht is besteed aan onder meer de samenwerking HWBP in de Gouden Driehoek, Projectoverstijgende verkenningen – POV en nieuwe concrete verzoeken tot advisering door de TFDT.

Tevens treft u een bijlage aan met een overzicht van een indicatieve planning van de marktbenadering van projecten behorende tot het HWBP2. Dit overzicht betreft een inschatting van het landelijke programmabureau en de beheerders en wordt periodiek aangepast aan de dan geldende actuele situatie.

Meer informatie: Statusrapport van de Taskforce Deltatechnologie, Overzicht indicatieve planning marktbenadering projecten HWBP2