Douane verlengt overgangstermijn voor rode gasolie in kranen tot 1.1.2016

Douane verlengt overgangstermijn voor rode gasolie in kranen tot 1.1.2016

Douane verleent uitstel voor overgang blanke gasolie voor kranen die tot het inventaris van het schip behoren tot 1.1.2016. Rode gasolie mag volgens de Douane alleen worden gebruikt voor de aandrijving van schepen of voor permanente, vaste kranen (vastgelast of op rails) aan boord van schepen of pontons. De waterbouwers zijn in gesprek met de Douane om meer duidelijkheid te krijgen.

Per 1 januari 2013 is de laagbelaste rode gasolie voor landbouwvoertuigen en grondverzetmachines afgeschaft. Rode gasolie mag alleen nog worden gebruikt voor de aandrijving van schepen of als scheepsbehoeften aan boord van schepen. In het informatieblad van de Douane (bijlage) probeert de Douane meer duidelijkheid te geven voor welke materieel aan boord van schepen en pontons de rode gasolie nog kan worden gebruikt. Maar omdat het nog steeds onduidelijkheid is in welke kranen de gasolie mag worden gebruikt, is de vereniging met de Douane in gesprek.

Wat bedoelt de Douane precies met het Informatieblad douane Rode Gasolie.

 • 'Vast is vast', 'Los is los'
  Uitgangspunt voor de Douane in de toepassing en handhaving van de regelgeving rond gasolie is 'Vast is vast', 'Los is los' . Een vaste kraan mag accijnsvrije (rode) gasolie tanken en een losse kraan mag geen gebruik maken van accijnsvrije (rode) gasolie. Dat laatste is volgens de Douane altijd zo geweest, met een uitzondering: als de kraan deel uitmaakt van het inventaris. Voor een kraan die behoort tot de inventaris is de overgangsmaatregel uit het informatieblad bedoeld. Dat materieel mag tot 1 januari 2016 accijnsvrije (rode) gasolie gebruiken. Daarna niet meer.
 • Wat is vast
  Daar verstaat de Douane onder: permanent vastgelast materieel, geen kettingen, de kraan is onderdeel van het schip geworden. Alleen permanent vastgelast, dus niet een rupsje kosmetisch vastgelast, geldt als vastgelast. Een vaste kraan mag accijnsvrije (rode) gasolie tanken. De waterbouwers zijn met de Douane in gesprek over vastgesjorde kranen en onder welk regiem deze kranen zouden vallen. Hoe moeten we dit zien? De Douane zal vooralsnog aangeven dat deze los zijn en dus hoogbelaste gasolie moeten tanken.
 • Wat is los
  Daar verstaat de Douane onder: die kranen die op rupsbanden losstaan aan dek van een schip of ponton en daar vrijelijk kunnen bewegen, niet vastgelast, of niet uitsluitend gebruikt aan boord van dit schip of ponton maar aan boord van steeds wisselende samenstellingen of aan de wal.

  Een losse kraan moet hoogbelaste blanke gasolie tanken.

  Losse kranen die afwisselend op pontons of schepen en op land worden gebruikt, moeten volgens de Douane vanaf 1 januari 2013 hoogbelaste blanke gasolie gebruiken. Wanneer bij controle blijkt dat deze kranen toch rode gasolie hebben gebruikt, dan moet het bedrijf (minstens) middels naheffing alsnog accijns betalen.

  Daarbij onderscheidt de Douane twee situaties:
  1. Voor de tijdvakken vóór 1 januari 2013 dient u dan alsnog het laagbelaste accijnstarief voor rode gasolie te betalen.
  2. Voor de tijdvakken ná 1 januari 2013 dient u dan alsnog het hoogbelaste accijnstarief voor blanke gasolie te betalen.
 • Wat valt er onder de uitzondering (overgangsregeling)
  Daar verstaat de Douane onder: materieel dat deel uitmaakt van het inventaris of een kraan die uitsluitend gebruikt wordt aan boord van dit schip of ponton. Deze uitzondering geldt niet voor de 'losse kranen', die waren volgens de Douane nooit vrijgesteld (zie hierboven). Dat de kraan uitsluitend aan boord van dit schip is gebruikt, moet blijken uit de administratie van het bedrijf.

  Een kraan die deel uitmaakt van het inventaris mag tot 1.1.2016 rode gasolie tanken.

Uitstel voor overgang blanke gasolie voor kranen die tot het inventaris van het schip behoren tot 1.1.2016.
In het informatieblad in de bijlage staat nog een termijn tot 1 juni 2015. Maar de Douane heeft op verzoek van de waterbouwers een verruiming van de overgangsregeling toegestaan tot 1 januari 2016.

Daarbij moeten bedrijven zich twee zaken realiseren. Ten eerste zal een eventuele verruiming alleen gelden voor het materieel dat onder de nu bestaande overgangsregeling valt (dus kranen die tot het inventaris van het schip behoren) en niet voor losse kranen. Ten tweede zal een verruiming van de overgangsregeling alleen uitstel van de invoering van de regeling zijn. Uiteindelijk zullen, zoals de Douane er nu in zit, ook de losse kranen die tot de inventaris van een schip of ponton behoren, ook blanke gasolie moeten gaan tanken.


Wat doet de Vereniging van Waterbouwers?
Vooralsnog zullen de waterbouwers de komende tijd haar standpunten verder voor de Douane uitwerken, in de hoop dat zij gevoelig zal zijn voor deze standpunten, en haar beleid zal wijzigen. De vereniging beraadt zich over nadere stappen.

Meer informatie: