Doorontwikkeling van de BRL 7500/protocol 7511 Doorgangsdepots

Doorontwikkeling van de BRL 7500/protocol 7511 Doorgangsdepots

Onlangs is een select groepje depotbeheerders bij elkaar gekomen in Leeuwarden om te spreken over de herziening / wijzigingen in de BRL7500 / protocol 7511.

De BRL (Beoordelings richtlijn) 7500 is de standaard voor 'doorgangsdepots'. De houders van dit certificaat worden nu gevraagd om bevindingen door te geven over de werking en de functionaliteit van dit protocol. Via een eerdere oproep is, door de leden van het platform Depotbeheer, al diverse input gegeven aan deze richtlijn. Met name het onderdeel 'massa-balans' kwam meerdere malen naar voren als een te herzien onderdeel van deze richtlijn.

Tijdens deze bijeenkomst was ook Guido Ritskes van het SIKB aanwezig. Hij stelde na afloop de onderstaande vragen/oproep:

Wij horen graag gebruikers om mee te denken in de doorontwikkeling van de BRL 7500 / protocol 7511.

  • Bij deze wil ik ook direct vragen of er geïnteresseerden zijn voor op de agendaledenlijst van de wijziging van protocol 7511. (Voordeel: u blijft op de hoogte en ontvangt de concepten. U mag hier op reageren, maar er wordt van agendaleden geen actie verwacht).
  • Mensen die actiever willen meedenken met de wijziging zijn ook nog welkom.
  • Maarten Hoetmer (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Anton van den Broek (provincie Fryslân) zijn al BC-lid.

Indien u zich hierbij wilt aansluiten dan kunt u een email sturen naar: j.genee@tijhuisingenieurs.nl.

Datzelfde geldt voor vragen of aanvullende informatie over dit onderwerp.