Bijeenkomst EMVI in de Rotterdamse haven

Bijeenkomst EMVI in de Rotterdamse haven

Erwin Piet (Hoofd Procurement Havenbedrijf Rotterdam) geeft bij de start van de bijeenkomst over EMVI tussen het Havenbedrijf Rotterdam, Bouwend Nederland en Vereniging van Waterbouwers aan dat het gezamenlijke gesprek over het Havenbedrijf D&C contract hen prima is bevallen. Het Havenbedrijf Rotterdam wil dat constructieve gesprek graag met de markt voortzetten op andere onderwerpen. Vanuit die gedachte komt de bijeenkomst 'EMVI in de Rotterdamse haven' tussen markt en het Havenbedrijf Rotterdam voort. Bert Nap (contractmanager Havenbedrijf Rotterdam), zet in een presentatie de uitgangspunten van het nieuwe Havenbedrijf Rotterdam-EMVI kader uiteen. Suzanne van Os, trekker van de Werkgroep EMVI, presenteert welke aanbevelingen de markt haar opdrachtgevers wil meegeven op het gebied van EMVI.

Uit terugkoppeling vanuit de leden blijkt dat over het algemeen de waterbouwers het Havenbedrijf Rotterdam als een zeer professionele opdrachtgever beschouwen, met oog voor de belangen voor de aannemer. Dat blijkt ook weer tijdens deze succesvolle bijeenkomst.

Het uitgangspunt van het Havenbedrijf Rotterdam bij EMVI is dat zij EMVI criteria zien als extra's bovenop de eisen. Het Havenbedrijf Rotterdam is in haar EMVI criteria op zoek naar meerwaarde. "Met standaard verhalen kun je geen meerwaarde bieden", aldus Piet.

EMVI werkt volgens het Havenbedrijf Rotterdam bij 20%. Als de eisen goed geformuleerd zijn, liggen de aanbiedingen binnen een marge van 10%. In dat geval blijkt de genoemde 20% voor EMVI bovenop de contracteisen onderscheidend. Het Havenbedrijf Rotterdam geeft aan hier goede ervaringen mee te hebben en goede, onderscheidende meerwaarde te krijgen. Dat de genoemde 20% werkt, hangt nauw samen met de 'durf om te scoren' bij de beoordeling. Geen 3,5 uitdelen, maar kiezen voor een 3 of een 4 (bij een beoordeling van 1 tot 5). Die durf wordt duidelijk gepromoot vanuit het Havenbedrijf Rotterdam.

Omdat de markt toch vraagt om grotere EMVI dan 20%, is dit een van de onderwerpen waarop de markt verder van gedachten wil wisselen met het Havenbedrijf Rotterdam. De bedrijven geven aan dat het bedrijf innovaties misloopt, als het Havenbedrijf Rotterdam geen extra ruimte (een hoger percentage) aan de EMVI geeft. Ook kun je, door kwaliteit hoger te waarderen, prijsduiken voorkomen. Het Havenbedrijf Rotterdam denkt naar aanleiding hiervan na over een uitvoeriger evaluatie van het beleid (met name naar de effecten hiervan in de uitvoering), wellicht in samenwerking met de markt. Ook ontstaat het idee om een gezamenlijke werkgroep te starten, die kijkt naar het SMART maken van de EMVI aanbieding en het vervolgens vastleggen en toetsen/handhaven. Dat is iets waar de markt ideeën over heeft die we willen delen met het Havenbedrijf Rotterdam.

Andere ideeën die een vruchtbare bodem vonden bij het Havenbedrijf Rotterdam waren het invoeren van een verificatiegesprek tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de SMART gemaakte EMVI-beloften, maar ook over de interpretatie van eisen. En het idee om 1 EMVI criterium vrij invulbaar voor de aannemerij te maken. Dat geeft ruimte voor innovatie. Ook zal het Havenbedrijf Rotterdam nadenken over het delen van haar kritische succesfactoren in de tenderfase. Die succesfactoren worden door alle aanwezigen als heel belangrijk gezien.

Dat bij alle partijen een Rotterdamse mentaliteit heerst, blijkt uit de slotwoorden van Egbert van der Wal (Manager Project Engineering Havenbedrijf Rotterdam): "We zitten er voor de long run samen in. De schouders eronder en samen er iets van maken".

In november organiseert het Havenbedrijf Rotterdam, met input van de branches, een Infra Actiefdag waar zij onder andere haar programma voor de komende jaren presenteert.

Meer informatie
Onderstaande bijlagen zijn te vinden op het besloten gedeelte van de website van de Vereniging van Waterbouwers:

  • Presentatie Havenbedrijf Rotterdam
  • Presentatie Bouwend Nederland en Vereniging van Waterbouwers
  • Havenbedrijf Rotterdam EMVI kader
  • EMVI aanbevelingen VvW