Onderhandelingsresultaat CAO Waterbouw bereikt

Onderhandelingsresultaat CAO Waterbouw bereikt

CAO-partijen in de Waterbouw: FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en de Vereniging van Waterbouwers, hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een aanpassing van de Arbeidsvoorwaarden CAO Waterbouw. De arbeidsvoorwaarden CAO Waterbouw krijgt een looptijd van drie jaar van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2018 waarin partijen een structurele loonsverhoging overeengekomen zijn van 4,25%.


Daarnaast zijn partijen overeengekomen om de beloningstabellen van de functiegroepen C en D gedurende de looptijd van de CAO te verhogen met een 10de trede. Voor hen die de extra trede verhoging krijgen, betekent dit een extra koopkrachtverbetering van 2%. De waterbouwbranche omvat de activiteiten van bedrijven die werkzaam zijn in baggeren, kust- en oeverwerken, nat zand vervoer en nautische dienstverlening. Onder de werkingssfeer van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten voor arbeidsvoorwaarden respectievelijk bedrijfstakeigen regelingen vallen ruim 2500 werknemers, indien zij in Nederland werkzaam zijn.