Herinnering: Bijeenkomst SE/BIM in de Waterbouw

Herinnering: Bijeenkomst SE/BIM in de Waterbouw

Op 19 mei 2015 organiseert de Vereniging van Waterbouwers de bijeenkomst 'SE/BIM in de Waterbouw'.

Meer grip op complexe projecten met behulp van Systems Engineering en BIM
Wilt u ook meer weten over het reduceren van faalkosten op projecten, over gestructureerd en expliciet werken, en over het beheersbaar maken van de steeds complexere projecten in de GWW-sector? Kom dan naar de SE/BIM-bijeenkomst van de Vereniging van Waterbouwers.

De Waterbouwers zien opdrachtgevers steeds vaker System Engineering (SE) toepassen in contracten. Wat houdt SE eigenlijk in en hoe ver staat het daarmee in de waterbouw? Wat betekent dat voor de organisatie van een ON? En wat is de relatie met BIM (Bouwwerk Informatie Model)? Hoe ziet toepassing van SE en BIM op een waterbouwproject er uit? En hoe werkt de Vereniging van Waterbouwers samen met opdrachtgevers aan een doorontwikkeling van het werken volgens de principes van SE en BIM?

Tijdens de bijeenkomst krijgt u inhoudelijke informatie over de bovenstaande vragen. U krijgt een korte introductie over SE en BIM en vooral over wat de meerwaarde kan zijn. Daarnaast geven we een inkijk in het veranderingsproces binnen het bedrijfsbureau van een van de waterbouwers, als gevolg van het gaan werken volgens de principes van SE. En we laten zien hoe het toepassen van SE en BIM helpt bij het beheersbaar maken van een complex project met een significante waterbouw content. Uiteraard is er ook ruime gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen op dit gebied met elkaar te delen.

Aanmelden
Wij vragen u uiterlijk 11 mei 2015 aan te geven of u wel of niet aanwezig bent.

Graag verwelkomen wij u op 19 mei 2015!