Werkgevers zeggen Bouwcao op

Bouwend Nederland, de AFNL, de NVB en de Vereniging van Waterbouwers hebben op 26 september 2014 de CAO voor de Bouwnijverheid 2014 opgezegd. Hiermee voorkomen we dat de cao na 2014 wordt voortgezet.

Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers.

Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.