Instemming onderhandelingsresultaat CAO-Partijen Waterbouw

Partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat CAO-Waterbouw. De CAO-Waterbouw heeft een looptijd van een jaar, van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.

Partijen zijn overeengekomen dat de lonen per 1 april 2014 (met terugwerkende kracht) structureel worden verhoogd met 1%. De structurele eindejaarsuitkering is vastgesteld op 3%. Daarnaast zijn de vergoedingen in de artikelen 17, 26, 27 en 29 per 1 april 2014 verhoogd met 5%. Op Waterbouw.nl treft u de nieuwe loontabellen, alsmede een overzicht van de aanpassing van vergoedingen en toeslagen.

De CAO BTER Waterbouw is vorig jaar afgesloten en heeft een looptijd van vijf jaar, van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2018.

Meer informatie: Loontabellen en overzicht van de aanpassing van vergoedingen en toeslagen
Mevrouw drs. L.M. van Vlier, secretaris CAO-partijen Waterbouw, telefoon 070-3490705 of de heer J.P. van den Broeke, secretariaatsmedewerker, telefoon 070-3490711.