Onderhandelingsresultaat CAO Waterbouw bereikt

CAO-partijen in de Waterbouw: FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en de Vereniging van Waterbouwers, hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een aanpassing van de CAO Waterbouw.

De CAO Waterbouw heeft een looptijd van één jaar: van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.

  • De CAO-lonen zullen per 1 april 2014 worden verhoogd met 1%.
  • De structurele eindejaarsuitkering wordt in 2014 met 0,5% verhoogd en vastgesteld op 3%.
  • Partijen zijn overeengekomen dat de tarieven voor vergoedingen in de artikelen 17, 26, 27 en 29 met 5% worden verhoogd per 1 april 2014.
  • Partijen zullen na publicatie van het SER-advies, dat voorzien is voor medio 2014, overleg voeren over aanvullende verzekeringen op CAO-niveau.
  • Partijen zijn overeengekomen om een gezamenlijke inspanning te verrichten om een pilot uit te werken ter verbetering van het eetgedrag aan boord van schepen.
  • Partijen hebben een afspraak gemaakt over het op peil houden van de certificaten van werknemers tijdens werkloosheid om hen te behouden voor de waterbouwsector.
  • Partijen zijn overeengekomen dat de bedrijven in de sector een inspanningsverplichting hebben om werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt (Wajongers) in dienst te nemen en/of werkervaringsplaatsen aan te bieden.

De waterbouwbranche omvat de activiteiten van bedrijven die werkzaam zijn in baggeren, kust- en oeverwerken, nat zandvervoer en nautische dienstverlening. Onder de werkingssfeer van de Collectieve Arbeidsovereenkomst vallen ruim 2500 werknemers, indien zij in Nederland werkzaam zijn.

Meer informatie: Persbericht