Nieuw RAW-deelhoofdstuk 18.1 Kleinschalige Baggerwerken

Met de vaststelling van het nieuwe deelhoofdstuk voor kleinschalige baggerwerken is de RAW-systematiek een waardevol onderdeel rijker. Nu gaat de werkgroep de vastgestelde RAW-teksten aanpassen, zodat deze ook bruikbaar zijn voor geïntegreerde contracten onder UAV-GC 2005.

Baggerwerk beter geborgd in de RAW-systematiek
Voor het beschrijven van Baggerwerken kon tot voor kort gebruik worden gemaakt van de teksten uit RAW-hoofdstuk 22 ‘Grondwerken’. Deze voorzagen echter onvoldoende in de behoeften van waterschappen en aannemers. Dit was aanleiding om een apart onderdeel 18.1 ‘Kleinschalige baggerwerken’ op te stellen met nieuwe teksten.

Naast het nieuwe deelhoofdstuk 18.1 heeft de werkgroep ook uitbreidingen van de hoofdstukken 01, 61 (voorzieningen werkterrein, afrasteringen, opnemen van bestaande toestand van terreinen en objecten, communiceren met derden en verplaatsen van drijvende objecten) en 64 (inventarisatie en registratie flora- en fauna) uitgewerkt.

Klaar voor gebruik
De teksten zijn vastgesteld door de Raad voor het Infrabouwproces, maken dus integraal deel uit van de RAW-systematiek en kunnen toegepast worden in RAW-bestekken. Bekijk de technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen.

RAW en UAV-GC 2005
De laatste jaren is het gebruik van geïntegreerde contracten, gebaseerd op UAV-GC 2005, gestaag toegenomen. De werkgroep gaat zich de komende tijd dan ook bezig houden met het aanpassen van de opgestelde RAW-teksten zodat deze uniform gebruikt kunnen gaan worden in geïntegreerde contracten en/of hybride contracten.