Mogelijke verlenging overgangsbepalingen ROSR

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft aangekondigd, met het oog op de aanhoudende crisis, te werken aan verlenging van deze overgangstermijnen uit het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR). Hoeveel meer tijd de scheepseigenaren krijgen is nog niet bekend.

De CCR is voornemens in haar plenaire voorjaarsvergadering een besluit te nemen.

Scheepseigenaren krijgen mogelijk meer tijd om hun schepen aan de internationale eisen op de Rijn te laten voldoen. Het gaat om een aantal bepalingen ROSR waarvan de overgangstermijn in 2015 afloopt, waaronder eisen omtrent geluid, elektrische installaties en relingen.

Meer informatie: Berichtgeving IenM