Input gevraagd overgangsbepalingen ROSR

Voor leden van de vereniging in de binnenvaart spelen er momenteel twee belangrijke dossiers.

1. Certificering van drijvende werktuigen onder de Binnenvaartwet
Alle drijvende werktuigen dienen voor het einde van 2018 te worden gecertificeerd. Dit betreft al geldende wetgeving, maar aangezien dit materieel voorheen niet certificeringsplichtig was, is niet bekend over hoeveel stuks het hier gaat en welke (aanpassings)kosten hier mee zijn gemoeid.

Een werkgroep is opgericht die momenteel de vloot drijvende werktuigen in kaart brengt, om vervolgens met betrokken partijen als het Ministerie, ILenT etc. een proefcertificering te houden.

2. Overgangsbepalingen ROSR
In 2015 verloopt weer een cluster overgangsbepalingen met technische vereisten waar dan aan moet worden voldaan. Het betreft hier niet specifiek technische eisen voor drijvende werktuigen, maar voor de binnenvaart in het algemeen. Geconstateerd is dat deze overgangsbepalingen knelpunten gaan opleveren.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft recentelijk aangekondigd, met het oog op de aanhoudende crisis, te werken aan verlenging van deze overgangstermijnen uit het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR). Het gaat om een aantal bepalingen ROSR waarvan de overgangstermijn in 2015 afloopt, waaronder eisen betreffende geluid, elektrische installaties en relingen. De CCR is voornemens in haar plenaire voorjaarsvergadering een besluit te nemen.

De lijst met overgangsbepalingen ROSR is zodanig groot dat de Vereniging van Waterbouwers niet in staat is om actief alle verwikkelingen met betrekking tot alle overgangsbepalingen te volgen. De Vereniging van Waterbouwers vraagt dan ook haar leden aan te geven welke overgangsbepalingen specifiek voor de waterbouwers knelpunten opleveren.

Een overzicht van de overgangsbepalingen ROSR zit als bijlage bij deze nieuwsbrief. Dit overzicht is afkomstig van de site van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart waar ook een uitgebreid dossier is terug te vinden met betrekking tot de overgangsbepalingen ROSR.

De overgangsbepalingen waarbij de vereniging een waterbouwbelang vermoedt, zijn geel gemarkeerd. Aan u het vriendelijke verzoek deze lijst door te nemen en de vereniging te laten weten waar u een (mogelijk) waterbouwbelang ziet. Alleen met specifieke input vanuit de branche kan de Vereniging van Waterbouwers gericht die overgangsbepalingen volgen om zo het waterbouwbelang te behartigen.

Uw reactie zien wij graag vóór 20 januari 2014 tegemoet.

Meer informatie: Chantal Schillemans, telefoon: 070 349 07 08 of email: c.schillemans@waterbouwers.nl